Akredytowany coach i superwizor coachingu, certyfikowany facylitator, trener, mentor. Doradca rozwoju z doświadczeniem w zarządzaniu zespołami. Członek Polskiej Izby Coachingu i Przewodnicząca Komisji Etyki w Polskiej Izbie Coachingu.

Posiada certyfikację do pracy w oparciu o metodologię Extended DISC®  – narzędzia dostarczającego informacji o stylach komunikacji, sposobie podejmowania decyzji, mocnych stronach, motywatorach wewnętrznych, stylach zarządzania i osobistych aktywatorach stresu. W zależności od potrzeb klientów wykonuje jedną z trzech analiz: Extended DISC® Analizę Indywidualną, Extended DISC® Analizę Pary Pracowników lub Extended DISC® Analizę Zespołu.

Z coachingiem związana od 2010 roku. Specjalizuje się w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, podnoszeniu poczucia własnej wartości oraz motywacji osobistej. W pracy z klientem koncentruje się na kształtowaniu spójnej osobowości, rozwijaniu samoświadomości i odpowiedzialności w podejmowaniu wyzwań. W obszarze biznesu, pracuje z menadżerami nad rozwijaniem ich umiejętności przywódczych, a  zespoły wspiera w efektywnej  komunikacji i współpracy oraz w zaangażowaniu w wykonywaniu swojego zawodu.  Towarzyszy klientom w rozwoju kompetencji i talentów, dbając o wzmacnianie ich motywacji osobistej.

Pracuje w podejściu holistycznym, systemowym i sieciowym. Prowadzi coaching indywidualny i grupowy zarówno w obszarach osobistych, jak i zawodowych, coaching biznesowy oraz superwizje dla coachów.