Formularz zapisów

Matylda M. Marczak

Laboratorium Psychoedukacji - Matylda M. Marczak

Matylda M. Marczak – Akredytowany Coach i Superwizor Coachingu. Trener. Doradca rozwoju z doświadczeniem w zarządzaniu zespołami w działach marketingu. Członek Polskiej Izby Coachingu i Przewodnicząca Komisji Etyki w Polskiej Izbie Coachingu. Z coachingiem związana od 2010 roku. Specjalizuje się w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, podnoszeniu poczucia własnej wartości oraz motywacji osobistej. W pracy z klientem koncentruje się na kształtowaniu spójnej osobowości, rozwijaniu samoświadomości i odpowiedzialności w podejmowaniu wyzwań. W obszarze biznesu, pracuje z menadżerami nad rozwijaniem ich umiejętności przywódczych, a  zespoły wspiera w efektywnej  komunikacji i współpracy oraz w zaangażowaniu w wykonywaniu swojego zawodu.  Towarzyszy klientom w rozwoju kompetencji i talentów, dbając o wzmacnianie ich motywacji osobistej. Pracuje w podejściu holistycznym, systemowym i sieciowym. Prowadzi coaching indywidualny i grupowy zarówno w obszarach osobistych, jak i zawodowych, coaching biznesowy oraz superwizje dla coachów.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl