Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS oraz psychologii stosowanej na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii. Ukończyła Studium Psychoterapii, Szkołę Psychoterapii Par oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapii). Ukończyła szkolenie pierwszego stopnia z Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment), a także całościowe szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT). Doświadczenie kliniczne zdobywała, pracując m.in. w Szpitalu Tworkowskim, na Oddziale Psychoterapii Zaburzeń Nerwicowych oraz Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, a także w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Piastowie. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i terapią par. Prowadzi również zajęcia w ramach Studium Psychoterapii oraz warsztaty dla par. Jest mężatką, ma dwójkę dzieci.