Z wykształcenia magister filologii polskiej (Uniwersytet Warszawski) i psychologii (Uniwersytet SWPS). Obecnie w trakcie ostatniego roku szkolenia w Studium Psychoterapii oraz w Szkole Psychoterapii Grupowej Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in.: w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz na Otwartym Całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Depresyjnych, Lękowych i Zaburzeń Snu IPiN w Warszawie; w fundacji dla osób w żałobie Nagle Sami oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych SPZOZ w Tarczynie. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.