Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła m.in. Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym i warsztaty umiejętności psychologicznych.