Absolwent Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończył Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Obecnie w trakcie ostatniego roku szkolenia w Szkole Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Fundacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej Inigo w Warszawie, Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, Centrum Wsparcia dla osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym. Pracuje pod superwizją.