Certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Ukończyła Studium Psychoterapii i Szkołę Psychoterapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła szkolenie pierwszego i drugiego stopnia z Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment) oraz z Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT – Emotionally Focused Therapy). Staże kliniczne odbyła między innymi w II Klinice Psychiatrii WUM, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala w Tworkach. Prowadzi psychoterapię indywidualną i par. Pracuje także w języku angielskim.

Ma również wieloletnie doświadczenie w pracy trenerskiej. Prowadziła liczne szkolenia dla pracowników różnych szczebli zarządzania w polskich i międzynarodowych korporacjach. Prowadzi zajęcia w ramach Podyplomowych Studiów Stosunków Międzyludzkich.

Jest mężatką, ma troje dzieci.