Absolwent Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego Studium Psychoterapii, oraz Szkoły Psychoterapii Grupowej Laboratorium Psychoedukacji.

Doświadczenie kliniczne zdobywał m.in w Oddziale dziennym Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w całodobowym Szpitalnym Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, oraz w trakcie pracy w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego.