Absolwent resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową. Certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji i na Podyplomowym Studium Trenerów Grupowych. Od 2008 roku kieruje Podyplomowym Studium Coachingu i Mentoringu. Ma czwórkę dzieci.