Muzyk – pedagog emisji głosu i pianistka. Od 1978 r. – wykładowca Impostacji głosu na Wydziałach Aktorskich PWSFTViT i Akademii Teatralnej w Warszawie. Równolegle przez wiele lat pracowała jako korepetytor solistów m.in. w Teatrze Wielkim w Łodzi i Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. Współpracuje z wieloma teatrami, przygotowując wokalną i muzyczną stronę spektakli. Jako pianistka występuje ze śpiewakami i śpiewającymi aktorami (m.in. od 1989 r. akompaniuje recitalom Mariana Opanii).

Zajmuje się poprawą brzmienia i kondycji głosu ludzi różnych zawodów, m.in. nauczycieli, psychologów, trenerów, kadr kierowniczych, polityków i in. Przez wiele lat prowadziła coroczne zajęcia pracy nad głosem w ramach szkoleń Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

Z Laboratorium Psychoedukacji związana jest od 1994 roku, jako prowadząca i uczestnik (m.in. ukończone szkolenie „Kontakt w sytuacji pomagania”).