Zespół Podyplomowych Studiów Stosunków Międzyludzkich

Magdalena Bogdan

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). Ukończyła Studium Psychoterapii i Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji, a także dwa stopnie szkolenia z zakresu Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment). Jest również absolwentką seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla zróżnicowanych wiekowo grup. Prowadzi indywidualną i grupową psychoterapię osób dorosłych.
Zobacz profil

Tomasz Cichocki

Ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, szkołę trenerów biznesu Grupy TROP, kurs coachingu Erickson College International oraz warsztaty dynamiki grupowej OPUS. Wykładał na studiach podyplomowych, m.in. w Politechnikach Łódzkiej, Gdańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytecie Szczecińskim. Jego specjalnością trenerską są obszary związane z kompetencjami managerskimi, innowacyjnością, myśleniem systemowym i strategicznym. Prowadzi także warsztaty, na których zespoły wypracowują rozwiązania i przygotowują się do ich wdrożenia. Od 2009 roku w swojej pracy intensywnie wykorzystuje gry symulacyjne.
Zobacz profil

Jerzy Dmuchowski

Superwizor psychoterapii oraz superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem psychoterapii grupowej. Uczy i superwizuje grupowych psychoterapeutów, trenerów i coachów. Prowadzi treningi rozwoju osobistego oraz coaching i doradztwo dla menedżerów, grup pracowniczych, zarządów firm i organizacji. Stworzył Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych i wspólnie z Robertem Szostkiem Podyplomowe Studium Coachingu (Obecnie Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu) przy Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytecie SWPS, stworzył również Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji. Nadzoruje merytorycznie te studia i prowadzi na nich zajęcia. Posiada The European Certificate of Psychotherapy i The European Certificate for Integrative Psychotherapy. Jest Międzynarodowym Ekspertem Training Accreditation Committee Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.
Zobacz profil

Łada Drozda

Trenerka, konsultantka coach i mentor z ponad 25-letnim doświadczeniem w pracy w biznesie.
Magister Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.
Zajmuje się psychologią w biznesie ze specjalizacją budowania i utrzymywania relacji w oparciu o prowadzenie rozmów, zwłaszcza w kontaktach menedżerów z ich pracownikami oraz zespołami.
Treścią prowadzonych przez nią szkoleń, warsztatów, webinarów jest rozwijanie postaw i umiejętności komunikowania się w obszarach przywództwa, zarządzania – w zakresie motywującego przewodzenia i realizowania kluczowych funkcji menedżerskich. Jako coach i mentor specjalizuje się w pracy z menedżerami nad ich kompetencjami społecznymi w liderowaniu.
Od 2004 r. – konsultantka, coach i mentor, a od 2009 r. partner w House of Skills
Realizuje podcasty w ramach cyklu “Emocjonalny Ład”
2017 r. – 2020 r. prowadziła autorską cykliczną audycję “Emocjonalny ład” na antenie radia Chillizet. Autorka książek: “Na arenie biznesu. Z życia coacha i szkoleniowca” MT Biznes Warszawa 2017r. oraz “Jak to powiedzieć? Rozmawiaj z odwagą, życzliwością I odpowiedzialnością” OnePress 2021
Od 2008 r.- wykładowca i superwizor coachingu na Podyplomowych Studiach Coachingu i Mentoringu (Laboratorium Psychoedukacji we współpracy z SWPS Uniwersytet Społeczny)
Od 2004 r. prowadzi licencjonowane m in. szkolenia SL II Blancharda – jeden ze sztandarowych programów edukacyjnych House of Skills.
Zobacz profil

Daniel Giejbatow

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze rozwoju pracowników oraz transformacji organizacji biznesowych. W trakcie pierwszej dekady swojej drogi zawodowej jako konsultant, a następnie dyrektor międzynarodowej firmy doradczo-szkoleniowej pracował z największymi markami w Polsce i Europie projektując i wdrażając rozwiązania HR z obszaru: strategii, efektywności, transformacji modeli biznesowych, rozwoju kompetencji przywódczych, a także tworzenia pożądanej kultury organizacyjnej.  Z wykształcenia jest psychologiem i psychoterapeutą.
Zobacz profil

Michał Głuszek

Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów trenerskich na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Studium Psychoterapii oraz Szkoły Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Skończył różne kursy doszkalające, w tym całościowy kurs terapii opartej na mentalizacji. Pracował w wielu placówkach zajmujących się leczeniem zdrowia psychicznego ambulatoryjnie i na oddziałach szpitalnych.
Zobacz profil

Aleksandra Gul

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i Społecznej Psychologii Klinicznej SWPS. Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzanie Potencjałem Ludzkim, SWPS oraz Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych SWPS/Laboratorium Psychoedukacji. Posiada International Coach Certyfication (ICC), certyfikaty trenera międzynarodowych firm szkoleniowych (np Miller Heiman Group, AchieveGlobal, HumanSynergistics, Imparta Ltd., Persona Global). Jest Akredytowanym Konsultantem Insights Discovery. Ukończyła szereg kursów z obszaru zarządzania i psychologii, umiejętności trenerskich i facylitacji.
Od 1995 niezależny trener, coach, konsultant. Współpracowała z firmami szkoleniowymi: AchieveGlobal Polska, House of Skills, Executive Conversation, Persona Global Polska, Imprata Ltd. Od wielu lat współpracuje z UBD S.A. (obecnie Miller Heiman Group), jako trener, konsultant, Master Trainer i Coach Zespołu Trenerów oraz Ekspert Merytoryczny.
Opracowywała koncepcje i wdrażała wieloetapowe projekty rozwoju kompetencji i umiejętności dla wszystkich szczebli zarządzania w obszarach przywództwa, sprzedaży, obsługi klienta, coachingu, doskonalenia umiejętności trenerskich. Tworzyła autorskie programy szkoleniowe. Pracowała z narzędziami diagnostycznymi, prowadziła sesje feedback, coachingi, warsztaty rozwoju osobistego. Realizuje czteroletni kurs psychoterapii w ramach Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii (Akredytacja PT Psychiatryczne). W ramach fundacji „Znajdź Pomoc” prowadzi wykłady psychoedukacyjne, jest konsultantem telefonu dla osób w kryzysie emocjonalnym IPZ (116 123). Wraz z mężem jest właścicielem i zarządza kompleksem agroturystycznym i gospodarstwem ekologicznym.
Zobacz profil

Anna Jaglińska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Psychoterapii i Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz pierwszy stopień szkolenia Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment). Doświadczenie kliniczne zdobywała w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” oraz w warszawskich organizacjach pozarządowych, gdzie zajmowała się m.in. terapią indywidualną, pomocą psychologiczną dla osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin, prowadzeniem grup wsparcia i psychoterapeutycznych.
Zobacz profil

Kamil Kowalik

Ukończył Studium Psychoterapii Indywidualnej i Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji, pierwszy stopień szkolenia z Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment) oraz kurs Dynamicznej Terapii Interpersonalnej (DIT – Dynamic Interpersonal Therapy) w Anna Freud Centre w Londynie. Szkolił się również w podejściu poznawczo-behawioralnym. Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.
Zobacz profil

Aldona Krasucka

Muzyk – pedagog emisji głosu i pianistka. Od 1978 r. – wykładowca Impostacji głosu na Wydziałach Aktorskich PWSFTViT i Akademii Teatralnej w Warszawie. Równolegle przez wiele lat pracowała jako korepetytor solistów m.in. w Teatrze Wielkim w Łodzi i Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. Współpracuje z wieloma teatrami, przygotowując wokalną i muzyczną stronę spektakli. Jako pianistka występuje ze śpiewakami i śpiewającymi aktorami (m.in. od 1989 r. akompaniuje recitalom Mariana Opanii).
Zajmuje się poprawą brzmienia i kondycji głosu ludzi różnych zawodów, m.in. nauczycieli, psychologów, trenerów, kadr kierowniczych, polityków i in. Przez wiele lat prowadziła coroczne zajęcia pracy nad głosem w ramach szkoleń Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.
Z Laboratorium Psychoedukacji związana jest od 1994 roku, jako prowadząca i uczestnik (m.in. ukończone szkolenie „Kontakt w sytuacji pomagania”).
Zobacz profil

Aureliusz Leżański

Coach International Coaching Community, dyrektor obszaru coachingu w Instytucie Rozwoju Biznesu w Warszawie, współwłaściciel firmy szkoleniowej, konsultant HR, prezes Fundacji Robinson Crusoe. Praktyk biznesu, pracował jako menedżer szkoleń EMPiK oraz ekspert HR w Janssen Cilag.
Doświadczenia edukacyjne: Certfikat Master of NLP, Institut Européen d’Administration des Affaires we Francji. Wybrane projekty HR i szkoleniowe dla klientów: Generali, Universal McCann, BLStream (branża IT), Lafarge, HP, Union Investment.
Zobacz profil

Paweł Malinowski

Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończył Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, a także warsztaty umiejętności psychologicznych.
Zobacz profil

Matylda M. Marczak

Akredytowana coachka i superwizorka, certyfikowana facylitatorka, trenerka i mentorka. Wykładowca. Absolwentka Politechniki Warszawskiej (kierunek zarzadzanie), Uniwersytetu SWPS (kierunek psychologia motywacji), Uniwersytetu SWPS (kierunek coaching i mentoring) oraz wielu innych szkoleń z dziedziny psychologii.
Pracuje w Laboratorium Psychoedukacji oraz prowadzi własną praktykę zawodową. Aktywnie wspiera środowisko coachingowe uczestnicząc w roli prelegenta w spotkaniach naukowo-coachingowych i konferencjach, udzielając eksperckich wypowiedzi do mediów, a także pełniąc rolę przewodniczącej Komisji Etyki w polskiej Izbie Coachingu.
Specjalizuje się w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, w podnoszeniu poczucia własnej wartości, motywacji osobistej oraz budowaniu dobrych relacji.
Zobacz profil

Krzysztof Mazur

Executive Coach, coach zmiany i doradca kariery. Inspiruje menedżerów i przedsiębiorców – indywidualnie, ale także pracując z zarządami – w potrzebie rozwoju biznesu i przywództwa. Wspiera w obliczu zmian na rynku i w organizacji tak, aby to, co biznesowe uczynić sukcesem osobistym. Pomaga w nazwaniu i rozwinięciu talentów. Jest ekspertem w projektowaniu kariery i budowaniu marki osobistej na rynku pracy – i wewnątrz firm. Od roku 2009 należy do grona trenerów i wykładowców Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu (realizowanych pod egidą SWPS i Laboratorium Psychoedukacji). Członek ICF. Mentor i superwizor coachingu. Stałym motywem, z którym zgłaszają się klienci jest chęć zrozumienia siebie i swojej sytuacji, określenie kierunku swojego rozwoju oraz uruchomienie własnego potencjału. Z wyksztalcenia socjolog. Pracuje w języku polskim i angielskim.
Zobacz profil

Renata Moraczewska

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Absolwentka Studium Psychoterapii oraz Studium Terapii Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy trenerskiej. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, w tym warsztaty umiejętności trenerskich. Pracowała z grupami szkoleniowymi zarówno w obszarze biznesowym – szkoląc pracowników wszystkich szczebli zarządzania w polskich i międzynarodowych korporacjach, jak i w obszarze klinicznym – prowadząc między innymi różne formy grup i warsztatów rozwojowych oraz psychoedukacji.
Zobacz profil

Paweł Rybacki

Psycholog. Absolwent Studium Psychoterapii, Szkoły Psychoterapii Par i Szkoły Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuje integracyjnie, ze szczególnym naciskiem na podejście psychodynamiczne, także z osobami uzależnionymi. Prowadzi również Poradnię Leczenia Uzależnień w Krotoszynie (Wielkopolska).
Zobacz profil

Małgorzata Sidor-Rządkowska

Magister filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych (dziedzina: polityka społeczna) UW, habilitację uzyskała w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Jest pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej, wykładowcą Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, prowadzi także zajęcia gościnne na uniwersytetach w Białymstoku, Lublinie i Łodzi oraz w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pełni funkcję eksperta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, trenera, coacha i konsultanta zarówno w organizacjach biznesowych, jak i pozakomercyjnych. W uznaniu zasług w podnoszeniu poziomu kompetencji polskiej kadry kierowniczej uzyskała tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
Zobacz profil

Anna Srebrna

Akredytowany przez Izbę Coachingu coach i superwizor coachingu. Certyfikowany coach International Coaching Community. Posiada certyfikaty psychoterapeuty i trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w Laboratorium Psychoedukacji, gdzie oprócz coachingu zajmuje się psychoterapią indywidualną i superwizją.
Zobacz profil

Anna Subocz-Polańczyk

Konsultant procesów HR, licencjonowany trener (Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania Matrik) i coach (Certyfikat International Coaching Community), mediator (Certyfikat Fundacji Mediare), posiada Certyfikat Grid International (The Leadership Grid), międzynarodowy certyfikat team-coachingu NEWS, akredytację coacha i superwizora coachingu Izby Coachingu oraz akredytację do pracy w oparciu o metodologię Discovery Insights; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek politologia), a także Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi); socjoterapeuta, wykładowca i wieloletni praktyk biznesu
Zobacz profil

Robert Szostek

Absolwent resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończył Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji oraz trzyletni Core Training ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). Prowadzi zajęcia w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, a także na Podyplomowym Studium Coachingu i Mentoringu przy Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytecie SWPS
Zobacz profil

Mariusz Turek

Absolwent trzyletniego szkolenia trenersko – terapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji oraz Podyplomowego Studium Coachingu (Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytet SWPS).
Współpracował z Laboratorium Psychoedukacji, Grupą Kontrakt-OSH, Grupą Firm Doradczych VALUES, od 1996 roku autor i wykonawca projektów rozwijających kompetencje społeczne w organizacjach biznesowych, oświacie i administracji.
Specjalizuje się w indywidualnych i grupowych formach pracy dla menedżerów, planuje i realizuje programy rozwoju kompetencji przywódczych, standardów zarządzania i komunikacji.
Zobacz profil

Dariusz Wawrzeniecki

Psycholog, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant Polskiej Akademii Nauk. Współwłaściciel firmy szkoleniowej Teampartners.pl.
W ramach projektów rozwojowych dla kadry menedżerskiej obok pracy indywidualnej (mapowanie talentów, coaching, sesje feedbackowe) prowadzi specjalistyczne warsztaty, podnoszące indywidualną i grupową skuteczność działania. Specjalizuje się w budowie systemów kompetencyjnych wykorzystywanych przy rekrutacji, selekcji, ocenie i rozwoju pracowników w oparciu o Behavioral Event Interview (BEI) oraz Assement Center.
Trener biznesu w obszarach zarządzania, sprzedaży i komunikacji.
Zobacz profil

Goście prowadzący zajęcia na Podyplomowych Studiach
Stosunków Międzyludzkich

Bogdan de Barbaro

Polski lekarz psychiatra i terapeuta. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w 1973 roku. Kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista psychiatrii. Certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania zawodowe to terapia rodzin w schizofrenii, postpsychiatria.

Justyna Dąbrowska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i European Association for Psychotherapy. Pisze, redaguje i publikuje. Jako autorka wydała między innymi „Matkę młodej matki”, „Nie ma się czego bać” , „Miłość jest warta starania” oraz “Zawsze jest ciąg dalszy. Rozmowy z psychoterapeutami”. Współautorka książek „Jaka piękna iluzja” (wraz z Magdaleną Tulli), „Rozmowy o odpowiedzialności” oraz nagrodzonej przez PTP „Psychoterapia dziś. Rozmowy”.

Ewa Ewart

Polska dziennikarka, wielokrotnie nagradzana reżyserka i producentka filmów dokumentalnych. Specjalizuje się w filmach przełomowych oraz mocno przemawiających do odbiorcy. Zrealizowała wiele dokumentów śledczych, politycznych oraz programy poruszające kwestie społeczne.

Agnieszka Holland

Polska reżyserka filmowa i teatralna, scenarzystka filmowa i aktorka, w swoich filmach skupia się na jednostkowych doświadczeniach osób znajdujących się na uboczu politycznych wydarzeń.

Bożena Maciek-Haściło

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową zorientowaną psychodynamicznie w wymiarze krótko- i długoterminowym. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami, które doświadczyły skutków alkoholizmu w rodzinie. Jest pomysłodawczynią i kierownikiem Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia w Laboratorium Psychoedukacji.