Studium Psychoterapii posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Program studiów opiera się na podejściu psychodynamicznym. Bliska nam jest również perspektywa integracyjna. Uczymy nurtów psychoterapii, których skuteczność została potwierdzona naukowo. Na bieżąco uzupełniamy naszą wiedzę, wzbogacając również program szkolenia.

Program Studium Psychoterapii spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zapewniamy kontakt z superwizorami, co umożliwia uzyskanie rekomendacji do certyfikatu. Począwszy od III roku Studium Psychoterapii, jego słuchacze są uprawnieni do podpisywania umów z ośrodkami Narodowego Funduszu Zdrowia jako psychoterapeuci.

Absolwenci Studium Psychoterapii mogą ubiegać się również o certyfikat Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej (European Association for Integrative Psychotherapy) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (European Association for Psychotherapy).

Nasi absolwenci uczęszczają na przeznaczone dla nich superwizje i seminaria, przysługują im zniżki na organizowane przez nas wydarzenia. Kierujemy do nich również pacjentów. Niektórzy absolwenci mają też możliwość odbycia stażu w naszym ośrodku.

Spośród ponad dwustu certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pięćdziesięcioro należy do naszego zespołu lub z nim współpracuje. Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (European Association for Psychotherapy) otrzymało już ponad pięćdziesiąt spośród osób, które uczyły się psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.

Laboratorium Psychoedukacji jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej (European Association for Integrative Psychotherapy), Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Psychoanalitycznej (European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapy) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (European Association for Psychotherapy).

W Laboratorium Psychoedukacji szkoliło się wielu znakomitych psychoterapeutów pracujących obecnie w całej Polsce, a także zagranicą.

Kierowniczką Studium Psychoterapii jest Zofia Milska-Wrzosińska.