Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i Społecznej Psychologii Klinicznej SWPS. Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzanie Potencjałem Ludzkim, SWPS oraz Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych SWPS/Laboratorium Psychoedukacji. Posiada International Coach Certyfication (ICC), certyfikaty trenera międzynarodowych firm szkoleniowych (np Miller Heiman Group, AchieveGlobal, HumanSynergistics, Imparta Ltd., Persona Global). Jest Akredytowanym Konsultantem Insights Discovery. Ukończyła szereg kursów z obszaru zarządzania i psychologii, umiejętności trenerskich i facylitacji.

Od 1995 niezależny trener, coach, konsultant. Współpracowała z firmami szkoleniowymi: AchieveGlobal Polska, House of Skills, Executive Conversation, Persona Global Polska, Imprata Ltd. Od wielu lat współpracuje z UBD S.A. (obecnie Miller Heiman Group), jako trener, konsultant, Master Trainer i Coach Zespołu Trenerów oraz Ekspert Merytoryczny.

Opracowywała koncepcje i wdrażała wieloetapowe projekty rozwoju kompetencji i umiejętności dla wszystkich szczebli zarządzania w obszarach przywództwa, sprzedaży, obsługi klienta, coachingu, doskonalenia umiejętności trenerskich. Tworzyła autorskie programy szkoleniowe. Pracowała z narzędziami diagnostycznymi, prowadziła sesje feedback, coachingi, warsztaty rozwoju osobistego. Realizuje czteroletni kurs psychoterapii w ramach Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii (Akredytacja PT Psychiatryczne). W ramach fundacji „Znajdź Pomoc” prowadzi wykłady psychoedukacyjne, jest konsultantem telefonu dla osób w kryzysie emocjonalnym IPZ (116 123). Wraz z mężem jest właścicielem i zarządza kompleksem agroturystycznym i gospodarstwem ekologicznym.