Superwizor psychoterapii oraz superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem psychoterapii grupowej. Uczy i superwizuje grupowych psychoterapeutów, trenerów i coachów. Prowadzi treningi rozwoju osobistego oraz coaching i doradztwo dla menedżerów, grup pracowniczych, zarządów firm i organizacji.

Stworzył Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych i wspólnie z Robertem Szostkiem Podyplomowe Studium Coachingu (Obecnie Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu) przy Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytecie SWPS, stworzył również Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji. Nadzoruje merytorycznie te studia i prowadzi na nich zajęcia.

Posiada The European Certificate of Psychotherapy i The European Certificate for Integrative Psychotherapy. Jest Międzynarodowym Ekspertem Training Accreditation Committee Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.