Magister filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych (dziedzina: polityka społeczna) UW, habilitację uzyskała w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Jest pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej, wykładowcą Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, prowadzi także zajęcia gościnne na uniwersytetach w Białymstoku, Lublinie i Łodzi oraz w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pełni funkcję eksperta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, trenera, coacha i konsultanta zarówno w organizacjach biznesowych, jak i pozakomercyjnych. W uznaniu zasług w podnoszeniu poziomu kompetencji polskiej kadry kierowniczej uzyskała tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Autorka ponad 100 artykułów oraz 12 książek, w tym takich pozycji, jak: Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, (redaktor naukowy, Wolters Kluwer 2014), Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (redaktor naukowy, Wolters Kluwer 2021), Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha (Wolters Kluwer 2012, wydanie 2 w przygotowaniu).