Absolwent trzyletniego szkolenia trenersko – terapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji oraz Podyplomowego Studium Coachingu (Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytet SWPS).

Współpracował z Laboratorium Psychoedukacji, Grupą Kontrakt-OSH, Grupą Firm Doradczych VALUES, od 1996 roku autor i wykonawca projektów rozwijających kompetencje społeczne w organizacjach biznesowych, oświacie i administracji.

Specjalizuje się w indywidualnych i grupowych formach pracy dla menedżerów, planuje i realizuje programy rozwoju kompetencji przywódczych, standardów zarządzania i komunikacji.

Od 2001 roku prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji (Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytet SWPS), od 2012 roku jest członkiem zespołu realizującego program Akademii Psychologii Przywództwa (Jacek Santorski i Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej).

Certyfikowany użytkownik systemów diagnostycznych LVI (Leadership Versatile Index),  MPA (Master Person Analysis), MSA (Master Sales Analysis) oraz wskaźnika MBTI (Meyrs – Briggs Type Indicator).