Krzysztof Mazur

Laboratorium Psychoedukacji - Krzysztof Mazur

Career & Executive & Team Coach oraz Senior Career Consultant; Menedżer coachingowych oraz wykorzystujących coaching programów dla kadr zarządzających wyższego szczebla; coach zmiany organizacyjnej, superwizor coachingu Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu. Współzałożyciel

i Wiceprezes PSKK (Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Kariery). Członek–założyciel Izby Coachingu. Członek ICF Polska. Absolwent Co–Active Coaching Academy zrealizowanego przez The Coaches Training Institute. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie personalnym i doradztwie dla biznesu (zarządzanie i realizacja projektów executive search oraz rekrutacyjnych, realizacja programów outplacementowych indywidualnych i grupowych, projektowanie, zarządzanie i realizacja projektów coachingowych oraz z wykorzystaniem coachingu). Zna bardzo dobrze realia organizacji i potrzeby biznesu. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje z klientami polsko
i angielskojęzycznymi.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl