ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO: 14 września 2024

Założenia organizacyjne: 

XVI edycja Studium prowadzona będzie w roku akademickim 2024/2025 i obejmie 355 godzin lekcyjnych o charakterze seminaryjnym i praktycznym w formie 19 spotkań weekendowych. Ponadto w ramach Studium przewidziane jest pięciodniowe, intensywne doświadczenie o charakterze interpersonalnym w formule Grupy Otwarcia®.

Program Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu uzyskał akredytacje Izby Coachingu.

Akredytacja programu szkolenia coachów Izby Coachingu potwierdza, iż program PSCiM służący kształceniu i rozwijaniu kompetencji coacha jest zgodny ze standardami etycznymi i kompetencyjnymi Izby Coachingu.

Absolwenci Studium otrzymają dyplom Laboratorium Psychoedukacji.

Terminy zjazdów:

2024

 • 14-15.09 
 • 28-29.09 
 • 12-13.10
 • 19-20.10 
 • 9-10.11 
 • 23-24.11
 • 7-8.12 
 • 21-22.12

2025

 • 11-12.01
 • 18-19.01
 • 15-16.02 
 • 28.02-1.03-2.03 
 • 15-16.03
 • 5-6.04
 • 26-27.04 
 • 17-18.05 
 • 31.05-1.06
 • 14-15.06 
 • 21-22.06