Warunki przyjęcia na Podyplomowe Studium Coachingu i Mentoringu (PSCiM):

  • ukończone studia magisterskie lub licencjackie 
  • predyspozycje do pracy z ludźmi 

Aplikacja na studium:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z CV oraz kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Kolejnym krokiem jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem Studium. 

Opłaty: 

Koszt uczestnictwa na Studium wynosi 19 750 PLN plus opłata za pobyt i wyżywienie w ośrodku w czasie pobytu na Grupie Otwarcia® rzędu 1100-2500 zł (w zależności od ośrodka).

Opłata za uczestnictwo składa się z opłaty wpisowej w wysokości 3000 zł oraz czesnego w wysokości 16 750 zł płatnego w 10 etapach rozliczeniowych w wysokości 1 675  zł miesięcznie

Laboratorium Psychoedukacji powstało w 1978 roku. Kształci psychoterapeutów, prowadzi psychoterapię grupową, indywidualną oraz par i rodzin, także różne formy szkoleń i coachingu dla firm i osób zgłaszających się indywidualnie. Laboratorium Psychoedukacji jest Członkiem Założycielem Izby Coachingu.