Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP – European Association for Psychotherapy). Ukończyła Studium Psychoterapii, Szkołę Psychoterapii Grupowej, Szkołę Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji, a także Core Training – szkolenie z Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej (ISTDP – Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy). W latach 2008-2018 pracowała na oddziale psychoterapii zaburzeń nerwicowych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia. Pracuje w podejściu ISTDP oraz psychodynamicznym. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par oraz grupową.