Zofia Milska-Wrzosińska

Zofia Milska-Wrzosińska

superwizor psychoterapii

Anna Bersz

Anna Bersz

superwizor psychoterapii

Sylwester Bielas

Sylwester Bielas

certyfikowany psychoterapeuta EAP

Rafał Bornus

Rafał Bornus

superwizor psychoterapii

Marek Czerniak

Marek Czerniak

superwizor psychoterapii

Justyna Dąbrowska

Justyna Dąbrowska

certyfikowana psychoterapeutka PTP

Jerzy Dmuchowski

Jerzy Dmuchowski

superwizor psychoterapii

Marta Głowacka

Marta Głowacka

superwizor psychoterapii

Agnieszka Iwaszkiewicz

Agnieszka Iwaszkiewicz

superwizor psychoterapii

Monika Jaroszewska

Monika Jaroszewska

certyfikowana psychoterapeutka PTP

Paweł Jezierski

Paweł Jezierski

certyfikowany psychoterapeuta PTP

Maksym Kosiński

Maksym Kosiński

certyfkowany psychoterapueta EAP

Anna Król-Kuczkowska

Anna Król-Kuczkowska

superwizor psychoterapii oraz MBT

Izabella Lasocka

Izabella Lasocka

certyfikowana psychoterapeutka PTP

Bożena Maciek-Haściło

Bożena Maciek-Haściło

superwizor psychoterapii, superwizor psychoterapii uzależnień

Katarzyna Moczulska

Katarzyna Moczulska

superwizor psychoterapii

Katarzyna Moneta-Spyra

Katarzyna Moneta-Spyra

certyfikowana psychoterapeutka EFT

Alina Neugebauer

Alina Neugebauer

superwizor psychoterapii

Marcin Obrębski

Marcin Obrębski

psychoterapeuta, wykładowca akademicki

Joanna Romaniuk

Joanna Romaniuk

certyfikowana psychoterapeutka PTP

Krystyna Sosnowska

Krystyna Sosnowska

certyfikowana psychoterapeutka PTP

Robert Szostek

Robert Szostek

superwizor psychoterapii

Beata Załoga

Beata Załoga

psychiatra, psychoterapeutka ISTDP