Dla psychoterapeutek, psychoterapeutów, psychologów i psycholożek,
położnych, douli, oraz wszystkich osób z wyższym wykształceniem pracujących
w szeroko rozumianym obszarze psychologicznej pomocy okołoporodowej: na
oddziałach położniczych, w klinikach leczenia niepłodności, w ośrodkach
interwencji kryzysowej, w NGOsach dedykowanych kobietom: po stratach, z
depresją okołoporodową, z lękiem przed porodem, z traumą porodową, z
trudnościami w nawiązaniu więzi z dzieckiem.

Start: październik 2024.

Terminy:

18 jednodniowych zjazdów, każdy 8 godzinny: 10.00-18.00 z przerwą lunchową
144 godzin zegarowych (192 godziny dydaktyczne) wykładów oraz ćwiczeń.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Program

I rok służy przede wszystkim opisaniu zjawisk, zagłębieniu się w nie, pokazaniu perspektywy psychologicznej tematu, o którym mało się mówi w literaturze. Tworzymy język do opisu zjawisk wewnątrzpsychicznych i zewnętrznych.

 1. Rozpoczęcie. Przedstawienie się. Refleksja nad przyczynami dla których postanowiłyśmy i postanowiliśmy zając się pomocą okołoporodową. Motywy świadome i nieświadome. Język, którym się posługujemy. Uwspólnienie pojęć – skąd czerpiemy naszą wiedzę? Podstawy teoretyczne pomagania kobietom i mężczyznom w okresie okołoporodowym: teoria przywiązania, koncepcja mentalizacji, teoria traumy relacyjnej. Kontakt w sytuacji pomagania kobiecie/parze w okresie okołoporodowym: specyfika tej sytuacji, możliwe bariery i wyzwania, na co warto zwracać szczególną uwagę. Jaki rodzaj pomocy jest możliwy? Wsparcie, interwencja kryzysowa, konsultacja czy psychoterapia?
 2. Macierzyństwo jako punkt zwrotny. Kulturowy obraz macierzyństwa i jak wpływa na naszą pracę. Rola społeczna czy osobista relacja? „Wojny matek” – jak je rozumieć, czemu służą? „Podejścia” do rodzicielstwa  
 3. Cud natury czy cud techniki? Jak dziś ludzie stają się rodzicami. Czy niepłodność jest chorobą? Czynniki psychologiczne, biologiczne, społeczne. Przeżywanie niepłodności, jej wpływ na relację partnerską, sferę seksualną, życie pary w oczekiwaniu na dziecko. Drogi wyjścia z niepłodności: leczenie, adopcja i świadoma bezdzietność
 4. Życie wewnętrzne kobiety w ciąży. Jak kobieta doświadcza obecności innej istoty wewnątrz siebie? Emocjonalność kobiety w ciąży, rewizja tożsamości, kryzys, powrót do relacji z matką.  Dylematy wokół cielesności – zaburzenia żywienia w ciąży, seksualność w ciąży.  Różnorodne orientacje wobec ciąży. Ciąża jako zjawisko konstruowane społecznie.
 5. Świat wewnątrz łona. Zarodek, embrion, płód, dziecko. Co wiemy o możliwości jakie ma płód do nawiązywania relacji ze światem zewnętrznym? W jaki sposób wyobrażenia na temat dziecka, które ma się urodzić wpływają na nasz stosunek do niego? W jaki sposób dziecko przeżywa swoje narodziny?
 6. Mężczyzna i ojciec. Przed jakimi wyzwaniami stają dziś ojcowie. Mężczyzna w ciąży, w szkole rodzenia, na sali porodowej. „Nowy ojciec” wobec wyzwań transgeneracyjnych.
 7. Poród jako doświadczenie graniczne. Poród jako temat tabu. Trauma porodowa – przyczyny i konsekwencje. Jak traumatyczny poród wpływa na relacje z dzieckiem. Czy poród może być doświadczeniem reperującym przeszłe traumy?
 8. Zmącony obraz – Okołoporodowe zaburzenia psychiczne: depresja, zaburzenia żywienia, psychoza poporodowa, PTSD – różnicowanie.   Ocena ryzyka dla matki, ocena ryzyka dla dziecka, ocena ryzyka dla rodzeństwa. Depresja poporodowa a karmienie piersią. Depresja poporodowa a jakość związku. Depresja poporodowa w doświadczeniu dziecka. Rola wczesnej interwencji.
 9.  Twarz matki jako zwierciadło dziecka.” Pierwszy kontakt z dzieckiem po porodzie. Fizjologia „złotej godziny”, rola wsparcia psychologicznego w karmieniu piersią.
 10. Podsumowanie I roku, ćwiczenia nabytych kompetencji.

II rok jest poświęcony terapii.  To zagłębienie się w techniki pracy z konkretnymi problemami. Więcej miejsca na opisywanie tego, co w gabinecie (w szpitalu?) w kategoriach diagnostycznych, więcej przykładów konkretnej pracy, omawianie przypadków. 

 1. Praca psychoedukacyjna w okresie okołoporodowym a praca terapeutyczna. Szkoły rodzenia, szkolenia dla doradczyń etc. Jak mówić o porodzie? Czy libido ma iść w przygotowanie do porodu, czy praca nad elastycznością? Czy da się przygotować miękkie lądowanie pod ewentualne rozczarowanie po porodzie? Co mówić o odczuciach niemowlęcia? Jak wyważyć przekaz o roli wczesnej więzi tak, aby ten przekaz nie stał się opresyjny? Czy psycholog w szkole rodzenia ma bardziej przygotować wykład czy otwierać rozmowę z rodzicami?
  Dylematy wokół settingu pracy terapeutycznej w okresie okołoporodowym: konieczność dopasowywania settingu do możliwości osób w okresie okołoporodowym, częste przekroczenia settingu – jakie są tego źródła? Jaka jest tego rola? Rola projekcji i identyfikacji projekcyjnej w pracy położnych, lekarzy i innych specjalistów okołoporodowych. Przykłady z pracy jak to co trudne w relacji z dzieckiem rozgrywane jest przez młodych rodziców w relacji z osobą udzielającej pomocy, a zatem musimy sobie postawić pytanie: czy zawsze musimy być skuteczni? Współpraca z innymi specjalistami np. doradczyniami laktacyjnymi i fizjoterapeutkami w prywatnym gabinecie: wspólne prowadzenie pacjentek, etyka w przekazywaniu sobie informacji, łączenie punktów widzenia, tworzenie grup balintowskich/superwizyjnych/wsparcia dla specjalistek okołoporodowych. Jak uczyć psychologii okołoporodowej tak aby nie pogłębiać rozszczepienia na dobry i zły system, stare i nowe położnictwo?
 2. Niepłodność – leczenie. Zaawansowane metody leczenia niepłodności: dawstwo gamet i zarodków oraz surogacja. Kontekst emocjonalny, społeczny, kulturowy; trudności, dylematy emocjonalne, bioetyczne i duchowe wypływające z decyzji o posiadaniu potomstwa dzięki pomocy osoby trzeciej. Rodzicielstwo po doświadczeniu niepłodności. Jak pracować z pacjentami z problemem niepłodności?
 3. Rodzina na karuzeli. Charakterystyka specyfiki sytuacji zgłoszenia się po pomoc w sytuacji okołoporodowej. Przykłady pracy. Praca z ciążą niechcianą, praca wokół myśli o przerwaniu ciąży, praca z tokofobią, z pregoreksją.
 4. Utraty. Rodzaje strat, konteksty. Specyfika żałoby po stracie okołoporodowej, strata mieszcząca wiele utrat, o dynamice relacji pary po stracie. O terminacji – fakty i refleksje. Kontekst społeczny i kulturowy.
 5. Utraty- ciąg dalszy. O ciąży, która przychodzi po stracie. Specyfika pracy interwencyjnej. Praca skoncentrowania na wsparciu a praca terapeutyczna. Jak różnicować wsparcie w żałobie, interwencję, pracę z traumą i pracę psychoterapeutyczną związaną z np. wątkiem utrat z przeszłości. 
 6. Miało być inaczej – Ciąża powikłana, ciąża wysokiego ryzyka, narodziny wcześniaka, dziecka z wadą. Perspektywa matki, ojca, dziecka i personelu medycznego. Rozwijanie się więzi po urodzeniu wcześniaka lub dziecka chorego – “opieka skoncentrowana na rodzinie”‘ jako system wspierający noworodka i rodzinę. Praca w zespołach interdyscyplinarnych w opiece neonatologicznych i obszary działań psychologa.  Jak pracować z rodzicami z niepomyślną diagnozą.
 7. Terapia diady. „Co widzisz, gdy patrzysz na swoje dziecko”? Podstawowe założenia. Anioły i duchy z pokoju dziecinnego. Trauma transgeneracyjna czyli jak przeszłość ożywa w teraźniejszości.  Rozumienie braku regulacji w diadzie. Jak rozkodować język niemowlęcia, jak pomóc rodzicom „odczytywać” dziecko.
 8. Trauma relacyjna we wczesnym okresie życia dziecka. Jak rozwija się „ja” dziecka i co może stanąć na przeszkodzie temu rozwojowi? Jak możemy rozumieć wrogość wobec niemowlęcia.  Dlaczego niemowlęta dysocjują?
 9. Potrzebna cała wioska, czyli jak stworzyć leczące środowisko: grupy zabawowe, kręgi matek, grupy wsparcia, grupy terapeutyczne. Jakie wyzwania stawia przed terapeutką/terapeutą praca z grupą. Przykład pracy grupowej.
 10. Podsumowanie.

Forma pracy: Wykład osoby prowadzącej + przeczytanie tekstu przed zajęciami, omówienie tekstu w trakcie zajęć, ćwiczenia również w podgrupach. Na II roku, w miarę potrzeb elementy superwizji. Praca toczy się na żywo, grupa ma charakter dyskusyjny. Utrzymana jest zasada poufności.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wysłanie zgłoszenia wraz ze swoim CV na adres koordynatorki Aleksandry Flejszer. Z osobami zakwalifikowanymi do SPPO skontaktujemy się mailowo.

Terminy zjazdów

Szkolenie rozpoczyna się w październiku 2024 r. , w Warszawie.

Spotkania:
2024: 5 października, 23 listopada, 21 grudnia,
2025: 18 stycznia, 8 lutego, 15 marca, 5 kwietnia, 31 maja, 14 czerwca.

Zajęcia poprowadzą:

 • Justyna Dąbrowska
 • Aleksandra Fabjańska
 • Dorota Gawlikowska
 • Kamil Janowicz
 • Katarzyna Skorupska
 • Anna Stolaś
 • Anna Zarzycka

Opłaty

Pierwsza wpłata: 1900 zł płatna do dwóch tygodni od przyjęcia,
Następnie 15 comiesięcznych wpłat po 950 zł, pierwsza wpłata powinna być uiszczona do końca września 2024r.
Łącznie: 16 150 zł w ciągu dwóch lat