Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zamierzają ubiegać się o certyfikat superwizora i chciałyby rozwijać swoje kompetencje w zakresie superwizji. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (przed 30.06.2021).

Organizacja szkolenia

Organizatorem szkolenia superwizorskiego, jest Laboratorium Psychoedukacji, najstarszy w Polsce niepubliczny ośrodek psychoterapeutyczny. W zespole ośrodka pracuje 17 certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy prowadzą superwizje dla słuchaczy i absolwentów Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji oraz dla wielu innych placówek, m.in. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Drewnicy czy licznych Poradni Zdrowia Psychicznego na terenie całej Polski.

W szkoleniu superwizorskim analizujemy, podobnie jak w psychoterapii, charakterystyczne procesy, jakimi są sojusz terapeutyczny, relacja przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowa, relacja rzeczywista, opór, mechanizmy obronne oraz deficyty i wzorce relacyjne. Istotne jest dla nas indywidualne podejście do superwizanta ze szczególnym uwzględnieniem jego/jej mocnych stron, ograniczeń i deficytów.

Szkolenie obejmuje 20 pięciogodzinnych (10:00-15:00) zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu w piątki.

Terminy zjazdów

I semestr: 20.09.24; 18.10.24; 15.11.24; 13.12.24; 10.01.25
II semestr: 21.02.25; 21.03.25; 18.04.25; 23.05.25; 20.06.25

(przerwa wakacyjna lipiec-sierpień)

Terminy na II rok szkolenia zostaną podane pod koniec kwietnia 2025.

60 godzin superwizji odbytej w ramach tego szkolenia może zostać zaliczone na poczet „superwizji superwizji” wymaganej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w liczbie 100 godzin.

Program

W programie szkolenia znajdują się wykłady i warsztaty z najbardziej doświadczonymi polskimi superwizorami reprezentującymi różne podejścia psychoterapeutyczne. W trakcie każdego zjazdu odbywać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne, w ramach których pracujemy w parach superwizorskich z konkretnymi problemami superwizantów.

Program szkolenia koncentruje się zarówno na poznawaniu głównych teorii procesu superwizji, jak i zgłębianiu metod i technik z tego obszaru. Ponadto szkolenie obejmuje swoją tematyką wpływ nieświadomych konfliktów psychicznych, mechanizmów obronnych, lęków, uczuć, myśli i zachowań, które kształtują życie psychiczne i relacje interpersonalne. Zwracamy także uwagę na wykorzystanie podobieństw i różnic w przygotowaniu teoretycznym (modalności terapeutyczne) superwizora i superwizanta.

  • Rozumienie procesu superwizji (kontrakt w superwizji, relacja superwizor-superwizant, superwizor-grupa superwizyjna, sojusz w superwizji)
  • Najważniejsze współczesne zagadnienia teoretyczne dotyczące superwizji (Thomas Ogden, Otto Kernberg, Emanuel Berman, Glen O. Gabbard, Sallye M. Wilkinson)
  • Etyka w superwizji
  • Podobieństwa i różnice między psychoterapią a superwizją
  • Superwizja indywidualna, superwizja grupowa
  • Indywidualne podejście do superwizanta (osobowość, zasoby, ograniczenia)
  • Typowe problemy w superwizji
  • Follow-up – bilans i weryfikacja efektów superwizji

Opinie o szkoleniu

Podczas szkolenia najbardziej ceniłem przestrzeń do namysłu, jaką stworzyli Prowadzący. Mogliśmy, więc zastanowić się co to jest superwizja, kto to jest superwizor i jakim chcielibyśmy być superwizorami. Pytania te ciągle sobie stawiam – i to, że ciągle je już sam sobie zadaje, spostrzegam jaką wielką wartość szkolenia.   

Od samych Prowadzących uczyłem się, jak dbać o strukturę, a jednocześnie być elastycznym – bardzo przydatna umiejętność dla psychoterapeuty systemowego.

dr Szymon Chrząstowski

Atmosfera panująca w trakcie kursu zdecydowanie sprzyja uczeniu się. Prowadzący zachęcając do samodzielności trwale zwiększają w uczestnikach poczucie wartości i odpowiedzialności za omawiane procesy superwizji. Stworzone warunki do współpracy, wzmacniając zaangażowanie, pogłębiają w uczestnikach świadomość charakterystycznych procesów  przeniesieniowo – przeciwprzeniesieniowych w superwizji. 

dr Stanisław Oziemski

Agnieszka Bleja

Prowadzący szkolenie superwizorskie Katarzyna Moczulska i Robert Szostek stworzyli przestrzeń życzliwej i bezpiecznej wymiany doświadczeń i refleksji. Ucząc się, podczas zajęć prowadzenia superwizji doświadczyłam, że mogę czegoś nie wiedzieć, popełniać błędy. Mogliśmy też rozmawiać ze sobą używając czasem różnych języków, pochodzących z różnych podejść teoretycznych i czerpać od siebie nawzajem, jednocześnie przekonując się o uniwersalności wielu kwestii. Zajęcia odbywały się w trudnym roku pandemii i ograniczeń bezpośrednich kontaktów, tym bardziej doceniam prowadzących za elastyczność i dbanie o proces grupowy. Również wszyscy uczestnicy grupy wprowadzali atmosferę życzliwości, zaangażowania i nieoceniania, co motywowało do pracy, nawet w tych mniej sprzyjających warunkach.

Szkolenie superwizorskie prowadzone przez Katarzynę Moczulską i Roberta Szostka było nieocenionym elementem mojej ścieżki rozwoju. Pozwoliło mi przyjrzeć się mojej pracy i nowemu zawodowi, jakim jest prowadzenie superwizji, z wielu różnych perspektyw, a jednocześnie wzmocniło to co we mnie autentyczne i indywidualne jako specjalisty. Oprócz pogłbęionej wiedzy, uwag i wzajemnej refleksji dostałam również koleżeńskie wsparcie i poznałam wspaniałych psychoterapeutów, którzy tak jak ja chcą spełniać się prowadząc superwizje. Po tym kursie wszyscy podjęliśmy to wyzwanie 😀 Dziękuję

Agnieszka Rynowiecka

Opłaty

Wpisowe: 1900 zł

Czesne: 10 x 1550 zł

Łącznie: 17 400 zł

Etapy płatności : do 15.09.2024 do 15.11.24; do 15.01.25; do 15.03.25; do 15.05.25; do 15.07.25; do 15.09.25; do 15.11.25; do 15.01.26; do 15.03.26

Zgłoszenia

Kandydatów prosimy o przesłanie CV, w którym zawarte będą informacje o dotychczasowym kształceniu psychoterapeutycznym (np. ukończona szkoła psychoterapii, kursy i szkolenia psychoterapeutyczne), przebiegu pracy zawodowej (dotychczasowe miejsca pracy, charakter pracy i okres zatrudnienia), uprawianej modalności psychoterapeutycznej, formie uprawianej psychoterapii (indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska), posiadanych certyfikatach oraz specjalizacjach terapeutycznych. Po otrzymaniu CV zaprosimy kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną z prowadzącymi szkolenie.

Zgłoszenia należy składać do Kamili Koperskiej-Stępień na adres kamila.koperska-stepien@lps.pl lub telefonicznie pod numerem +48 726 800 095.