Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zamierzają ubiegać się o certyfikat superwizora i chciałyby rozwijać swoje kompetencje w zakresie superwizji. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (przed 30 czerwca 2020 r.).

Organizacja szkolenia

Organizatorem szkolenia superwizorskiego, jest Laboratorium Psychoedukacji, najstarszy w Polsce niepubliczny ośrodek psychoterapeutyczny. W zespole ośrodka pracuje 17 certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy prowadzą superwizje dla słuchaczy i absolwentów Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji oraz dla wielu innych placówek, m.in. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Drewnicy czy licznych Poradni Zdrowia Psychicznego na terenie całej Polski.

W szkoleniu superwizorskim analizujemy, podobnie jak w psychoterapii, charakterystyczne procesy, jakimi są sojusz terapeutyczny, relacja przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowa, relacja rzeczywista, opór, mechanizmy obronne oraz deficyty i wzorce relacyjne. Istotne jest dla nas indywidualne podejście do superwizanta ze szczególnym uwzględnieniem jego/jej mocnych stron, ograniczeń i deficytów.

Szkolenie obejmuje 20 pięciogodzinnych (10:00-15:00) zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu w piątki.

Terminy zjazdów

I semestr: 30.09.22; 14.10.22; 25.11.22; 9.12.22; 20.01.23

II semestr, 10.02.23; 17.03.23; 14.04.23;19.05.23; 23.06.23

(przerwa wakacyjna lipiec-sierpień)

Terminy na II rok szkolenia zostaną podane pod koniec kwietnia 2023.

60 godzin superwizji odbytej w ramach tego szkolenia może zostać zaliczone na poczet „superwizji superwizji” wymaganej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w liczbie 100 godzin.

Program

W programie szkolenia znajdują się wykłady i warsztaty z najbardziej doświadczonymi polskimi superwizorami reprezentującymi różne podejścia psychoterapeutyczne. W trakcie każdego zjazdu odbywać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne, w ramach których pracujemy w parach superwizorskich z konkretnymi problemami superwizantów.

Program szkolenia koncentruje się zarówno na poznawaniu głównych teorii procesu superwizji, jak i zgłębianiu metod i technik z tego obszaru. Ponadto szkolenie obejmuje swoją tematyką wpływ nieświadomych konfliktów psychicznych, mechanizmów obronnych, lęków, uczuć, myśli i zachowań, które kształtują życie psychiczne i relacje interpersonalne. Zwracamy także uwagę na wykorzystanie podobieństw i różnic w przygotowaniu teoretycznym (modalności terapeutyczne) superwizora i superwizanta.

  • Rozumienie procesu superwizji (kontrakt w superwizji, relacja superwizor-superwizant, superwizor-grupa superwizyjna, sojusz w superwizji)
  • Najważniejsze współczesne zagadnienia teoretyczne dotyczące superwizji (Thomas Ogden, Otto Kernberg, Emanuel Berman, Glen O. Gabbard, Sallye M. Wilkinson)
  • Etyka w superwizji
  • Podobieństwa i różnice między psychoterapią a superwizją
  • Superwizja indywidualna, superwizja grupowa
  • Indywidualne podejście do superwizanta (osobowość, zasoby, ograniczenia)
  • Typowe problemy w superwizji
  • Follow-up – bilans i weryfikacja efektów superwizji

Opłaty

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 11800 złotych.

Możliwa jest płatność w etapach:

I etap płatności 1 800 zł, wpłata do dwóch tygodni po zakwalifikowaniu na szkolenie

10 etapów po 1000 zł (do 15.09.22; do 15.11.22; do 15.01.23; do 15.03.23; do 15.05.23; do 15.07.23; do 15.09.23; do 15.11.23; do 15.01.24; do 15.03.24)

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszenia wraz z CV zawierającym informacje o dotychczasowym doświadczeniu i ukończonych szkoleniach z zakresu psychoterapii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV, w którym zawarte będą informacje o dotychczasowym kształceniu psychoterapeutycznym (np. ukończona szkoła psychoterapii, kursy i szkolenia psychoterapeutyczne), przebiegu pracy zawodowej (dotychczasowe miejsca pracy, charakter pracy i okres zatrudnienia), uprawianej modalności psychoterapeutycznej, formie uprawianej psychoterapii (indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska), posiadanych certyfikatach oraz specjalizacjach terapeutycznych. Po otrzymaniu CV zaprosimy kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną z prowadzącymi szkolenie.