Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła Studium Psychoterapii Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie kliniczne zdobywała w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach, gdzie zajmowała się koordynowaniem oraz prowadzeniem zajęć indywidualnych i grupowych dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, nabyła praktykę w zakresie diagnozy psychologicznej, poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnej i grupowej pracy psychoterapeutycznej. Obecnie pracuje w Oddziale Dziennym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym, a także inne zajęcia terapeutyczne.