Informacje o warsztacie

W szkoleniu EFT coraz większe znaczenie przywiązuje się do techniki tango, która opisuje pięć podstawowych ruchów terapeuty EFT. Tango daje specjaliści podstawę organizacyjną każdej sesji psychoterapii. Niezależnie od tego, czy pracujesz w fazie 1, czy w fazie 2, tango EFT zawsze wskazuje sposób, w jaki możemy kształtować sesję. Tango EFT opisuje w pięciu krokach sposób, w jaki terapeuta kieruje nowymi, korygującymi doświadczeniami pomiędzy partnerami podczas sesji.

W ciągu dwóch dni uczestnicy warsdztatu zgłębią pięć podstawowych ruchów i zastosują je w pracy z parami (EFT), rodzinami (EFFT) i pacjentami indywidualnymi (EFIT). Pięć podstawowych kroków demonstrujemy m.in. za pomocą materiału wideo.

Cel warsztatu:

  • Wykorzystywanie techniki tango EFT jako mapy w pracy opartej na procesie z parami, rodzinami oraz pacjentami indywidualnymi.
  • Nauczenie się analizowania procesów pomiędzy parą, członkami rodziny lub konkretnymi osobami i nadal.
  • Nauczenie się odnajdowania równowagi pomiędzy pracą interpersonalną i intrapsychiczną
  • Ćwiczenie sposobów integracji i walidacji procesu zmian między parą.
  • Pogłębienie umiejętności pracy w nurcie EFT oraz rozwój własnego stylu

Dla kogo:

Psychoterapeuci, którzy ukończyli szkolenie EFT Externship

Organizacja warsztatu:

Dwudniowy warsztat odbywający się w dniach 1-2 grudnia 2023 r.

Godziny zajęć: 9:30 – 17:00

Warszawa, siedziba Laboratorium Psychoedukacji

Opłaty:

Koszt udziału zależy od terminu zgłoszenia:

  • 2390 zł do 30 października
  • 2550 zł do 25 listopada.

Zgłoszenia zawierające CV podsumowujące dotychczasowe doświadczenia edukacyjne i zawodowe w zakresie psychoterapii należy wysyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.