Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (ISTDP) jest nurtem psychoterapii, który bardzo prężnie rozwija się w Polsce i na świecie. Tym, co ją wyróżnia, jest zogniskowanie pracy terapeutycznej, monitorowanie i utrzymywanie lęku na optymalnym poziomie, zdecydowana i konsekwentna postawa wobec oporu, wykorzystywanie koncepcji dwóch trójkątów Davida Malana do opracowywania informacji o pacjencie oraz planowania pracy terapeutycznej.

W trakcie tego warsztatu szczególną uwagę poświęcimy pracy nad zatrzymywaniem mechanizmów obronnych szkodzących pacjentowi w życiu i w terapii.

Poruszane będą następujące zagadnienia:

– rodzaje mechanizmów obronnych i dobieranie efektywnych form interwencji
– zatrzymywanie mechanizmów obronnych blokujących kolejne etapy budowania świadomego przymierza terapeutycznego i proces terapeutyczny
– zatrzymywanie mechanizmów obronnych utrudniających pełne doświadczanie emocji
– wykorzystywanie trójkąta konfliktu do diagnozowania kolejnych reakcji pacjenta na interwencje i dobierania odpowiednich form interwencji
– wykorzystywanie trójkąta konfliktu w celu zrozumienia związków przyczynowo-skutkowych w problematyce pacjenta i do ustalania zadań terapeutycznych, czyli tego, co można robić razem z pacjentem w terapii, by możliwe było osiągnięcie pożądanych przez niego zmian

Warsztat będzie składał się z omówienia teorii, prezentacji fragmentów sesji ilustrujących temat warsztatu, interaktywnych ćwiczeń z zakresu interwencji zatrzymujących szkodliwe mechanizmy obronne, ćwiczeń z porządkowania materiału klinicznego w oparciu o trójkąt konfliktu oraz dyskusji.

Organizacja

Warsztat odbędzie się 6 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:30 – 17:30 z godzinną przerwą obiadową w trakcie.
Miejsce: Laboratorium Psychoedukacji
Cena: 490 zł

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o kontakt z koordynatorem szkolenia.

Uwaga – w warsztatach „Wprowadzenie ISTDP (PreCore)” można wziąć udział w dowolnej kolejności. Udział w pierwszej części nie warunkuje możliwości uczestnictwa w części drugiej.