Dla kogo

Szkolenie ma charakter zaawansowany, kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuci i być absolwentami całościowego, 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego (także mieć za sobą ukończony staż kliniczny). W szczególnych przypadkach przyjmujemy osoby na zaawansowanym etapie szkolenia terapeutycznego.

Ramowy program

Dzień pierwszy:

 • Wprowadzenie do teorii mentalizacji
 • Teoretyczne podstawy mentalizacji: teoria przywiązania, neurobiologia i psychologia; mentalizowanie a zaburzenie osobowości
 • Struktura leczenia w MBT. Podstawowe zasady, procesy i postawy terapeuty MBT, odgrywanie ról: terapeuta-pacjent
 • Rola terapeuty w MBT, prezentacja wideo i dyskusja

Dzień drugi:

 • Podstawowe interwencje terapeutyczne oparte na mentalizacji:

„zatrzymaj i badaj”, „zatrzymaj i wróć”, „zatrzymaj na tu i teraz”, ćwiczenia

 • Podstawowe techniki pracy w MBT, część pierwsza: klaryfikacja, eksploracja emocji, koncentracja na emocjach. Odgrywanie ról: pacjent roszczeniowy, podnoszący głos na personel, terapeutę
 • Podstawowe techniki pracy w MBT, część druga: odgrywanie roli: pacjent chce zmienić terapeutę
 • Zdolność do mentalizowania a samookaleczanie, odgrywanie roli – pacjent zgłasza samookaleczenie

Dzień trzeci:

 • Znaczenie mentalizacji w relacjach, mentalizowanie procesu interpersonalnego, odgrywanie ról
 • Wykorzystywanie w pracy terapeutycznej samoobserwacji terapeuty: uczucia terapeuty podczas pracy z pacjentem
 • Grupy wprowadzające i grupy pracujące w MBT
 • Odgrywanie ról: praca z grupą MBT
 • Podsumowanie szkolenia

Założenia organizacyjne

Kurs składa się z części teoretycznej (wykłady, dyskusje) i praktycznej (warsztaty, ćwiczenia praktyczne).

Termin

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 7-9 października 2024r. w Poznaniu.

Opłaty

• I próg cenowy: 3 200 zł do końca marca 2024r.
• II próg cenowy: 3 900 zł

Opłata jest bezzwrotna, ale istnieje możliwość przepisania uczestnictwa.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszenia wraz z CV zawierającym informacje o dotychczasowym doświadczeniu i ukończonych szkoleniach z zakresu psychoterapii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.