Celem dwudniowego warsztatu jest pokazanie empirycznie wspieranej metody opracowywania spersonalizowanych sformułowań przypadku, które mogą pomóc terapeucie w prowadzeniu skutecznej psychoterapii. Metoda formułowania planu, opracowana w ciągu ostatnich czterdziestu lat przez San Francisco Psychotherapy Research Group (SFPRG), a ostatnio także przez Włoską Grupę Teorii Kontroli (CMT-IG), pomaga psychoterapeucie zrozumieć:

  • jakie są cele pacjenta w terapii;
  • jakie sa patogenne przekonania, które utrudniają osiągnięcie tych celów;
  • jakie traumy dały początek chorobotwórczym przekonaniom;
  • w jaki sposób można pomóc pacjentom w osiągnięciu ich celów, obaleniu ich patogennych przekonań i opanowaniu traum.

Control-Mastery Theory (Teoria kontroli-panowania) – to integracyjna dynamiczna teoria opisująca działanie umysłu, rozwój psychopatologii i działanie psychoterapii. Wg niej psychopatologia wywodzi się z nieświadomych, nieprzystosowawczych przekonań, które utrudniają adaptacyjne funkcjonowanie i dążenie do adaptacyjnych celów życiowych. Pacjenci cierpią z powodu tych przekonań i mają silną motywację zarówno do obalenia ich, jak i do osiągnięcia zakazanych przez siebie celów. Pacjent pracuje przez całą terapię zgodnie z nieświadomym planem osiągnięcia tych celów. Podstawowym zadaniem terapeuty jest pomoc pacjentowi w zaprzeczeniu chorobotwórczym przekonaniom i dążeniu do wyznaczonych celów. Teoria została poparta licznymi badaniami ilościowymi dotyczącymi różnych form psychoterapii, a także wynikami badań przeprowadzonych w populacjach nieklinicznych.

Informacje organizacyjne

Warsztat „Formułowanie Planu Terapeutycznego” odbędzie się w dniach:

  • 13 czerwca 2024 – godz. 15:00-19:00
  • 14 czerwca 2024 – godz. 10:00-14:00

Miejsce: Laboratorium Psychoedukacji, ul. Ogrodowa 58 

Cena: 650 zł