„Uzależnienie jako zaburzenie więzi” to tytuł konferencji z okazji X-lecia Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia, która odbyła się 7 października w Warszawskim Domu Technika NOT. Przeszło 150 uczestników mogło zapoznać się ze współczesnymi technikami pracy z osobami uzależnionymi, studiami przypadków oraz najnowszymi badaniami dotyczącymi osobowości i uzależnień.

Wszystkim uczestnikom i prelegentom dziękujemy za uczestnictwo, a Bożenie Maciek-Haściło (kierowniczce SPOPU) za przeszło 10-letnią pracę na rzecz rozwoju terapii osób uzależnionych w Laboratorium Psychoedukacji oraz zorganizowanie wyjątkowej konferencji.