Zespół badawczy

Laboratorium Psychoedukacji od lat korzysta z narzędzi i teorii cieszących się uznaniem w środowisku profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego. Prowadzimy indywidualną psychoterapię psychodynamiczną ograniczoną w czasie, psychoterapię grupową łączącą podejście interpersonalne, egzystencjalne i psychodynamiczne. Staramy się również odkrywać nowe zastosowania uznanych już metod: w leczeniu uzależnień korzystamy z technik psychodynamicznych, prowadzimy grupy terapeutyczne w oparciu o model ISTDP.

Zespół naszych psychoterapeutów posiada duże doświadczenie pracy w powyższych obszarach. Doświadczeniu temu towarzyszy przekonanie o skuteczności stosowanych metod w pracy z pacjentami. Obecnie reputacja danego nurtu psychoterapeutycznego opiera się w dużej mierze na wynikach badań naukowych, które potwierdzają empirycznie jego wartość jako formy wsparcia psychologicznego. Z myślą o udokumentowaniu skuteczności naszej pracy wyłoniliśmy grupę specjalistów z naszego zespołu, którzy przeprowadzą tego rodzaju badania. Grupa do spraw badań naukowych w Laboratorium Psychoedukacji pracuje pod przewodnictwem dr hab. Tomasza Pawełczyka, profesora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w jej skład wchodzą psychoterapeuci, superwizorzy psychoterapii i terapii uzależnień. Stworzyliśmy trzy podgrupy badawcze. Celem ich pracy jest ocena skuteczności różnych rodzajów psychoterapii:

 1. Grupa ds. badań nad skutecznością indywidualnej psychoterapii psychodynamicznej ograniczonej w czasie:
 • Zofia Milska-Wrzosińska – z głosem doradczym
 • Renata Moraczewska – liderka grupy
 • Marcin Obrębski
 • Katarzyna Poluga
 • Kamila Pyzel
 • Krystyna Sosnowska
 • Katarzyna Urbaniak-Głąb
 • Sonata Żak
 1. Grupa ds. badań nad skutecznością psychoterapii grupowej:
 • Małgorzata Bojarska
 • Magdalena Bogdan
 • Jerzy Dmuchowski – z głosem doradczym
 • Paweł Jezierski – lider grupy
 • Kamil Kowalik
 • Joanna Popławska
 • Aleksandra Żmudzińska
 1. Grupa ds. badań nad skutecznością psychoterapii osób ze współistniejącym problemem uzależnienia:
 • Bożena Maciek-Haściło – liderka grupy
 • Marcin Obrębski

Pacjentom kierowanym do psychoterapii indywidualnej ograniczonej w czasie, psychoterapii grupowej oraz psychoterapii ze współistniejącym problemem uzależnienia do jednego z wymienionych powyżej terapeutów może zostać zaproponowany udział w badaniu. Uczestnictwo w badaniu jest anonimowe, dobrowolne i wymaga udzielenia pisemnej zgody przez pacjenta. Szczegółowe informacje odnośnie badania przekazywane są bezpośrednio przez psychoterapeutę przeprowadzającego badanie.

Celem zaplanowanych badań jest ocena skuteczności poszczególnych form psychoterapii oraz identyfikacja czynników determinujących terapeutyczną efektywność narzędzi stosowanych w pracy z pacjentami. Mamy nadzieję, że powyższe badania pozwolą rozszerzyć wiedzę w zakresie tych czynników, przyczyniając się do wzrostu naszych kompetencji w zakresie udzielania wsparcia osobom cierpiącym z powodu różnego rodzaju objawów psychopatologicznych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl