Formularz zapisów

Zespół badawczy

Laboratorium Psychoedukacji od lat korzysta z narzędzi i teorii cieszących się uznaniem w środowisku profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego. Prowadzimy indywidualną psychoterapię psychodynamiczną ograniczoną w czasie, psychoterapię grupową łączącą podejście interpersonalne, egzystencjalne i psychodynamiczne. Staramy się również odkrywać nowe zastosowania uznanych już metod: w leczeniu uzależnień korzystamy z technik psychodynamicznych, prowadzimy grupy terapeutyczne w oparciu o model ISTDP.

Zespół naszych psychoterapeutów posiada duże doświadczenie pracy w powyższych obszarach. Doświadczeniu temu towarzyszy przekonanie o skuteczności stosowanych metod w pracy z pacjentami. Obecnie reputacja danego nurtu psychoterapeutycznego opiera się w dużej mierze na wynikach badań naukowych, które potwierdzają empirycznie jego wartość jako formy wsparcia psychologicznego. Z myślą o udokumentowaniu skuteczności naszej pracy wyłoniliśmy grupę specjalistów z naszego zespołu, którzy przeprowadzą tego rodzaju badania. Grupa do spraw badań naukowych w Laboratorium Psychoedukacji pracuje pod przewodnictwem dr hab. Tomasza Pawełczyka, profesora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w jej skład wchodzą psychoterapeuci, superwizorzy psychoterapii i terapii uzależnień. Stworzyliśmy trzy podgrupy badawcze. Celem ich pracy jest ocena skuteczności różnych rodzajów psychoterapii:

 1. Grupa ds. badań nad skutecznością indywidualnej psychoterapii psychodynamicznej ograniczonej w czasie:
  • Ewa Bytniewska
  • Zofia Milska-Wrzosińska – z głosem doradczym
  • Renata Moraczewska – liderka grupy
  • Marcin Obrębski
  • Katarzyna Poluga
  • Kamila Pyzel
  • Krystyna Sosnowska
  • Katarzyna Urbaniak-Głąb
  • Sonata Żak
 2. Grupa ds. badań nad skutecznością psychoterapii grupowej:
  • Małgorzata Bojarska
  • Magdalena Bogdan
  • Jerzy Dmuchowski – z głosem doradczym
  • Paweł Jezierski – lider grupy
  • Kamil Kowalik
  • Joanna Popławska
  • Aleksandra Żmudzińska
 3. Grupa ds. badań nad skutecznością psychoterapii osób ze współistniejącym problemem uzależnienia:
  • Bożena Maciek-Haściło – liderka grupy
  • Marcin Obrębski

Celem zaplanowanych badań jest ocena skuteczności poszczególnych form psychoterapii oraz identyfikacja czynników determinujących terapeutyczną efektywność narzędzi stosowanych w pracy z pacjentami. Mamy nadzieję, że powyższe badania pozwolą rozszerzyć wiedzę w zakresie tych czynników, przyczyniając się do wzrostu naszych kompetencji w zakresie udzielania wsparcia osobom cierpiącym z powodu różnego rodzaju objawów psychopatologicznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl