Psychiatria to dział medycyny zajmujący się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń oraz chorób psychicznych. Specjaliści tej dziedziny posiadają szeroką wiedzę z zakresu anatomii człowieka – przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego (OUN) – oraz farmakoterapii. To właśnie psychiatrzy posiadają prawo do przepisywania leków psychotropowych, czyli wpływającego na działanie OUN.

Co istotne, wsparcie psychiatryczne w trakcie psychoterapii może odgrywać kluczową rolę w procesie leczenia. Współczesne badania naukowe sugerują, że łączenie psychoterapii z farmakoterapią przynosi efekty lepsze, niż stosowanie każdej z tych form terapii osobno w przypadku przewlekłej depresji, zaburzeń lękowych czy zaburzeń psychotycznych.

W psychiatrii coraz częściej stosuje się psychoterapię w połączeniu z farmakoterapią. Mamy coraz więcej dowodów na to, że pacjenci z diagnozą wielu zaburzeń lepiej reagują na leczenie skojarzone niż na poszczególne formy leczenia stosowane osobno. Ponieważ obie formy leczenia oddziałują na mózg w sposób realny, obie należy uznać za metody biologiczne. Mechanizmy ich działania mogą jednak dotyczyć zupełnie innych obszarów mózgu. Okazuje się, że psychoterapia powoduje zmiany w obszarach mózgu, na które leki nie mają wpływu.

 Glen O. Gabbard „Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej”

Wsparcie psychiatryczne w trakcie psychoterapii może przybierać różne formy, w zależności od potrzeb pacjenta i charakteru jego trudności psychicznych. Poza farmakoterapią, są to:

  • Diagnoza i Ocena: Psychiatrzy są wyspecjalizowani w diagnozowaniu i ocenie zaburzeń psychicznych. Współpraca z psychoterapeutą pozwala na dokładniejsze zrozumienie problemu oraz dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

  • Koordynacja Opieki: Współpraca między terapeutą a psychiatrą umożliwia lepszą koordynację opieki nad pacjentem. Regularne spotkania i wymiana informacji pozwalają na holistyczne podejście do leczenia, uwzględniając aspekty psychiczne, emocjonalne i biologiczne.           

  • Edukacja Pacjenta: Psychiatrzy często odgrywają rolę w edukowaniu pacjentów na temat ich zaburzeń psychicznych, leczenia farmakologicznego i możliwości terapeutycznych. Dzięki temu pacjenci zyskują lepsze zrozumienie swojej sytuacji oraz są bardziej zaangażowani w proces terapeutyczny.      

  • Monitorowanie Postępów: Regularne oceny psychiatryczne pozwalają na monitorowanie postępów pacjenta w leczeniu. Współpraca z terapeutą umożliwia dostosowywanie strategii terapeutycznych w miarę potrzeb.        

  • Zarządzanie Kryzysowe: W przypadku nagłych pogorszeń stanu psychicznego, lekarz psychiatra może skutecznie zarządzać sytuacją kryzysową. Współpraca z terapeutą pozwala na szybką reakcję i dostosowanie planu leczenia.

Poznaj naszych psychiatrów

Rafał Bornus

psychiatra, psychoterapeuta, superwizor

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, psychiatra, psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym. Certyfikowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Kierownik Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Żonaty, ojciec trójki dzieci.

Marzena Firlej-Paluch

psychiatra

Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończyła także czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii odbywała w  Szpitalu Tworkowskim.

Ma doświadczenie zarówno w lecznictwie szpitalnym jak i w praktyce ambulatoryjnej. 

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych takich jak: depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, nerwicowe, psychozy w tym schizofrenia ( farmakoterapia, psychoedukacja, poradnictwo dla rodzin pacjentów z tego rodzaju chorobami), zaburzenia snu, problemy z pamięcią, otępienia, problemy emocjonalne związane z przeżywaniem trudnej sytuacji zawodowej, życiowej.

Tomasz Pawełczyk

psychiatra, psychoterapeuta

Dr hab. n. med., profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, psychiatra, psychoterapeuta. Wykształcenie i doświadczenie psychiatryczne i psychoterapeutyczne zdobywał m.in. w klinikach psychiatrycznych i ambulatorium Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zespole leczenia środowiskowego, w trakcie staży krajowych i zagranicznych, a także podczas czteroletniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Pomaga osobom doświadczającym objawów chorobowych lub trudności poznawczych czy emocjonalnych i interpersonalnych, które utrudniają satysfakcjonujące funkcjonowanie w ważnych rolach życiowych, są źródłem uporczywego dyskomfortu lub upośledzają korzystanie z własnych zasobów psychicznych. W swej pracy stara się stosować wielowymiarowe podejście do trudności psychicznych, dostrzegając w ich genezie i terapii różnorodne perspektywy, m.in. biologiczne, psychologiczne i społeczne. W Laboratorium Psychoedukacji prowadzi konsultacje psychiatryczne oraz indywidualną psychoterapię psychodynamiczną. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Michał Piotrkowicz

psychiatra

Specjalista psychiatra i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zdobywał w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, w oddziałach ogólnopsychiatrycznym i psychogeriatrycznym. Ukończył również 4-letnie studia podyplomowe w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie pracuje jako psychiatra i psychoterapeuta w oddziale dziennym leczenia zaburzeń nerwicowych. Zaangażowany w pracę naukową dotyczącą biologicznych mechanizmów działania psychoterapii. Przyjmuje również w języku angielskim i francuskim.

Beata Załoga

psychiatra, psychoterapeutka

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, psychiatra i certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). Uczestniczyła w szkoleniach Gestalt Associates Training Los Angeles. Ukończyła Studium Psychoterapii i Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Ukończyła pierwsze w Polsce całościowe szkolenie z Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej (ISTDP – Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) oraz trzyletni kurs dla nauczycieli tej metody organizowany przez Jona Fredericksona i ISTDP Institute w Drammen w Norwegii. Jest przewodniczącą zarządu Sekcji ISTDP przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii. Uczy i superwizuje psychoterapeutów w nurcie ISTDP m.in w ramach warsztatów stanowiących wprowadzenie do pracy w tym podejściu oraz Core Trainingu. Prowadzi psychoterapię indywidualną. Pracuje również w języku angielskim.

Anna Zaręba

psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, psychiatra. Doświadczenie zawodowe zdobywała w klinikach psychiatrycznych Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie i zespole leczenia środowiskowego w Centrum Medycznego „Przyjaźń”. Obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie, gdzie pełni funkcję ordynatora Oddziału Kobiecego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychoz w Katowicach oraz szkolenie z zakresu wsparcia osób w kryzysie psychicznym w podejściu Otwartego Dialogu. W swojej praktyce zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób psychicznych i innych zaburzeń w zakresie zdrowia psychicznego. Uczestniczy także w sesjach rodzinnych. Jest w trakcie specjalizacji w zakresie seksuologii.