Organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji od przeszło trzydziestu lat pięciodniowe grupy wyjazdowe Michaela Randolpha „Praca z ciałem” stanowią zbiór doświadczeń, których celem jest odbudowanie połączenia pomiędzy świadomością cielesną i umysłową; pomiędzy doznaniami, uczuciami i emocjami, a myślami, wspomnieniami czy spostrzeżeniami. Warsztaty pozwalają na przywrócenie kontaktu ze sobą oraz stworzenie żywej przestrzeni zachęcającej do eksploracji własnych, a także wspólnych problemów. Przygotowują do konfrontacji z tymi aspektami życia, które sprawiają, że czujemy się jak w pułapce oraz otwierają dostęp do utraconego lub nigdy nieodkrytego pragnienia.

Dla kogo

Grupa skierowana jest do osób, które chciałyby rozwijać świadomości siebie i swoich relacji z innymi ludźmi i z grupą – społecznością. Dzięki lepszemu poznaniu siebie możemy żyć bardziej w zgodzie ze swoimi potrzebami i wartościami, możemy uczyć się rozumieć i szanować innych.

Komentarz autora

Bodyfulness jest niezbędnym uzupełnieniem mindfulness (uważności). Często wybrzmiewa w naszym życiu naszym życiu, a streścić można go słowami: Powrót do domu. 

Zazwyczaj żyjemy doświadczając życia. Zmagamy się z trudnościami, które odczuwamy cieleśnie; trudnościami, które pojawiają się między nami a innymi. Nasze myśli – ku naszemu rozczarowaniu, a czasem przerażeniu – wydają się być zdolne do unieruchomienia całego ciała. Nasza zdolność do odczuwania przyjemności jest często przyćmiona. Czasami żyjemy w sieci osobistych osądów, które mogą paraliżować wolę, pragnienia, przyjemność i nasz wpływ na świat. Wtedy doświadczenie życia może wydawać się rozczarowujące, czy wręcz nie do zniesienia, nawet mimo zachowania nadziei i wiary we własny potencjał.

Zdarza się, że dogłębne analizy naszych trudności stają się zbędne, szczególnie, gdy towarzyszą temu stany wyobcowania, odłączenia czy dysocjacji. Grupa zaawansowana Praca z Ciałem stara się połączyć ruch i afekt, postawę i percepcję. Dzieje się to w „komorze rezonansowej” zwanej procesem grupowym. Konieczne jest tu zrównoważenie autonomicznych potrzeb, procesu grupowego każdego z uczestników, a także unikatowych dynamik międzyludzkich, które wyłaniają się w trakcie pięciu dni warsztatowych.

Pracy z Ciałem otwartość na to co wypowiedziane oraz niewypowiedziane, co przemyślane i natychmiastowe zapewnia możliwość ekspresji, odnalezienia nowej formy i poczucia adekwatności.

Struktura niektórych pięciodniowych warsztatów polega zasadniczo na czekaniu, aż coś wyłoni się między jednostkami w grupie, co pomaga w uporządkowaniu postrzegania dynamiki i ewentualnie zachęci do zmian lub ewolucji zachowań i postaw.

Skoncentrowane na ciele lub, powiedziałbym raczej, warsztaty włączające ciało, które prowadzę, są od samego początku bardziej ustrukturyzowane i obejmują same ćwiczenia –  w parach, a czasem w trójkach, po których następują inne momenty indywidualnej uwagi w ramach grupy. Proponujemy także ćwiczenia bardziej fizyczne, często obejmujące intensywniejszy ruch i dźwięk, aby umożliwić większą ekspresję. Innymi słowy, istnieje coś w rodzaju konkretnego planu gry. Niema jednak oczekiwań co do jej wyników. Subtelne kierowanie się w stronę dowolnego rodzaju ekspresji, z jaką lider grupy mógłby czuć się najlepiej, zdecydowanie nie jest częścią świadomego ani – mam wielką nadzieję – żadnego nieświadomego, już wcześniej wspomnianego, planu gry. Indywidualne sesje skupiające się na jednej osobie na raz i rozłożone na drugą połowę warsztatu mogą być w dużej mierze skupione na energii, oddychaniu i mocnym lub subtelnym ruchu, lub np. na pracy nad aspektami doświadczenia życiowego uczestnika.

Taka grupa to coś więcej niż tylko odległy krąg gapiów. Dość często intensywne uczucia żywotności, radości i mocy w całym organizmie mogą pojawić się po wyrażeniu bólu, oburzenia lub odmowy bycia przytłoczonym. Wybucha śmiech, nawet jeśli jeszcze kilka chwil wcześniej rozpacz wydawała się tak bliska. Przeżycie to często jest intensywne i wyzwalające dla całej grupy, a obecność innych często jest niezbędnym wsparciem dla osoby uczestniczącej w sesji. 

Zarówno poprzez ćwiczenia, ale prawdopodobnie także poprzez dynamikę głębszej osobistej akceptacji, prawie zawsze pojawia się poczucie przynależności i więzi, a są to także egzystencjalne wymiary bycia w świecie, bycia w nim wystarczająco bezpiecznym.

Wiele osób pojawia się na warsztatach z głębokim poczuciem niepewności, często są zaniepokojeni własnym bezpieczeństwem psychicznym, a nawet fizycznym w tak bogatym w doświadczenia procesie. To oczywiste, że akceptowana równowaga pomiędzy bezpieczeństwem a ryzykiem jest bardzo różna w zależności od osoby.

Świadomość potrzeby wnikliwego dociekania i dostrajania się do zmieniających się potrzeb uczestników jest – przy zachowaniu należytej skromności – czymś, z czego, jak sądzę, jestem znany. Rozwijająca się dynamika osobistych poszukiwań uczestników jest kwestią indywidualnej wrażliwości, podobnie jak zdolności do uchwycenia i skorygowania nadmiernych lub niewystarczających wyzwań, przed którymi mogą stanąć uczestnicy. 

Nie zaprzestaniemy eksploracji 
I na koniec naszych poszukiwań 
Dotrzemy tam, skąd zaczęliśmy 
Poznając to miejsce po raz pierwszy.

                                                   T.S. Eliot, Mały Gidding                  

Michael Randolph

Wymogi

Aby wziąć udział w grupie, konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • udział w Grupie Otwarcia® lub Grupie zaawansowanej;
  • ukończenie psychoterapii indywidualnej bądź grupowej prowadzonej przez psychoterapeutę posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (jeśli osoba zainteresowana udziałem w grupie jest aktualnie w terapii, zgodę na udział w wyjeździe musi wyrazić jej psychoterapeuta);
  • odbycie dwóch konsultacji z osobą wskazaną przez Laboratorium Psychoedukacji.
  • udział w warsztacie “Świadomość ciała”

Opłaty

1990 złotych + opłata za pobyt w ośrodku

Informacje nt. kosztów zakwaterowania i wyżywienia w poszczególnych ośrodkach znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.lps.pl/psychoterapia-indywiudalna-grupowa-par-rozwoj/grupa-otwarcia/osrodki/

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza zapisów.