Informacje o grupie

Dla większości z nas ostatnie dwa lata wymuszonego dystansu społecznego i nieznanej wcześniej podejrzliwości wobec innego – którego oddech mógłby nas zranić, a nawet zabić – stanowiły poważny wstrząs. Szokiem okazał się również niedawny brutalny atak na naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Nasze umysły i ciała są przyzwyczajone do postrzegania świata jako miejsca, które jest zasadniczo przewidywalne i bezpieczne. Ostatnio jednak zdarza nam się czuć w nim niczym rozbitkowie podczas sztormu.

W konfrontacji z wyzwaniami, jakie niosą ze sobą ciągłe zmiany w otaczającym nas świecie, niezbędne jest odtworzenie więzi z naszymi zasobami cielesnymi i umysłowymi, źródłami witalności oraz zdolnością do reagowania. Ciało i mózg to jedność, skomplikowana sieć, którą kształtują nasze warunki życiowe.

Organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji od przeszło trzydziestu lat pięciodniowe grupy wyjazdowe Michaela Randolpha „Praca z ciałem” stanowią zbiór doświadczeń, których celem jest odbudowanie połączenia pomiędzy świadomością cielesną i umysłową; pomiędzy doznaniami, uczuciami i emocjami, a myślami, wspomnieniami czy spostrzeżeniami. Warsztaty pozwalają na przywrócenie kontaktu ze sobą oraz stworzenie żywej przestrzeni zachęcającej do eksploracji własnych, a także wspólnych problemów. Przygotowują do konfrontacji z tymi aspektami życia, które sprawiają, że czujemy się jak w pułapce oraz otwierają dostęp do utraconego lub nigdy nieodkrytego pragnienia.

Dla kogo

Grupa skierowana jest do osób, które chciałyby rozwijać świadomości siebie i swoich relacji z innymi ludźmi i z grupą – społecznością. Dzięki lepszemu poznaniu siebie możemy żyć bardziej w zgodzie ze swoimi potrzebami i wartościami, możemy uczyć się rozumieć i szanować innych.

Wymogi

Aby wziąć udział w grupie, konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • udział w Grupie Otwarcia® lub Grupie zaawansowanej;
  • ukończenie psychoterapii indywidualnej bądź grupowej prowadzonej przez psychoterapeutę posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (jeśli osoba zainteresowana udziałem w grupie jest aktualnie w terapii, zgodę na udział w wyjeździe musi wyrazić jej psychoterapeuta);
  • odbycie dwóch konsultacji z osobą wskazaną przez Laboratorium Psychoedukacji.
  • udział w warsztacie “Świadomość ciała”

Opłaty

2023:

1750 złotych + opłata za pobyt w ośrodku.

2024:

1990 złotych + opłata za pobyt w ośrodku

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza zapisów.