Psychoterapia jest świadomym i zamierzonym stosowaniem metod klinicznych i interpersonalnych, wywodzących się ze sprawdzonych w psychologii twierdzeń, w celu towarzyszenia ludziom w zmianie lub modyfikacji ich zachowań, schematów poznawczych, emocji i/lub innych osobistych właściwości na takie, które uczestnicy tego procesu uznają za bardziej pożądane.

Istnieje wiele podejść terapeutycznych. W naszym ośrodku pracujemy, opierając się przede wszystkim na koncepcji psychodynamicznej oraz innych podejściach, których skuteczność potwierdzona jest naukowo.

Psychoterapię zawsze poprzedza konsultacja. Konsultacja trwa 50 minut. Jej celem jest wstępne rozpoznanie problemu i wybór najlepszej formy pomocy dostosowanej do potrzeb i możliwości pacjenta lub pary.

Jeśli po odbyciu konsultacji postanowią Państwo rozpocząć terapię, Wasze nazwisko trafia na listę osób oczekujących. Biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe i charakter zgłaszanego problemu, staramy się zaproponować adekwatną formę psychoterapii oraz odpowiedniego psychoterapeutę dla danej osoby lub pary. Gdy pojawi się wolne miejsce, kontaktujemy się z Państwem informując o dniu, godzinie, miejscu spotkań oraz cenie pojedynczej sesji.

W naszym zespole pracują wykwalifikowani specjaliści, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Psychoterapia Warszawa

Psychoterapia może odbywać się w siedzibach Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie na Katowickiej 18 lub Arabskiej 7a, a także w prywatnym gabinecie psychoterapeuty. Nasi psychoterapeuci mają gabinety m.in. na Saskiej Kępie, Grochowie, Białołęce, Ursynowie, Żoliborzu, Mokotowie i w śródmieściu.