Dla kogo

Grupa przeznaczona jest dla osób, które chciałyby lepiej zrozumieć i podjąć pracę m.in.  nad:

  • nieumiejętnością  wyrażania złości;
  • trudnością  w rozpoznaniu swoich potrzeb, uczuć;
  • nielubieniem siebie, odrzucaniem, nienawiścią do siebie;
  • niezdrową regulacja lęku i jej koszty;
  • przypomnieniem sobie, jak rodzice blokowali, dewaluowali, atakowali momenty, w których pacjenci próbowali wyrażać swoje uczucia;
  • lękiem przed bliskością, trudnością w przyjmowaniu pozytywnych uczuć;
  • budowaniem miłości do siebie, żalem za stracony czas, gdy się siebie porzucało.

Informacje o grupie

Leszek Jaworski i Alina Neugebauer postanowili zastosować metody wywodzące się z nurtu ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej – Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) z myślą o zwiększeniu skuteczności pracy w grupach psychoterapeutycznych, które jak dotąd opierały się głównie na teorii Irvina Yaloma. Impulsem do powstania ISTDP było rozczarowanie skutecznością klasycznej terapii psychoanalitycznej, która często okazuje się niska mimo długiego czasu jej trwania, a także potrzeba wynalezienia interwencji terapeutycznych, dzięki którym w życiu pacjenta mogłyby zajść realne i wymierne zmiany. Dzięki uważnej analizie zarejestrowanych kamerą sesji psychoterapeutycznych Habib Davanloo, twórca ISTDP, opracował serię technik umożliwiających osiągnięcie takich zmian w stosunkowo krótkim czasie.

Pod względem teoretycznym ISTDP opiera się na założeniach psychoanalitycznych i teorii więzi oraz współczesnych dokonaniach w dziedzinie neurobiologii. Terapeuta pracujący w tym nurcie zajmuje aktywną pozycję, aby pomóc pacjentowi w skupieniu się na doświadczanym przez niego konflikcie wewnętrznym i skłonić go do zainwestowania swoich sił w zdrowe pragnienia.

Dzięki terapii ISTDP pacjent może pogłębić kontakt z uczuciami, które uległy nieświadomemu stłumieniu w dzieciństwie, kiedy ich ekspresja zagrażała naszym relacjom z osobami, od których byliśmy całkowicie zależni. David Malan dowiódł w swoich badaniach, że w psychoterapii warunkiem osiągnięcia długotrwałych i korzystnych skutków jest możliwie pełne doświadczenie wszystkich uczuć przez pacjenta – musi on zrozumieć pochodzenie objawów, które powstają wskutek działania mechanizmów obronnych, lęku i kompulsywnego powtarzania schematów, które odzwierciedlają pierwotną relację z rodzicem.

W trakcie grupowej terapii z elementami ISTDP pokazujemy pacjentom, jak wiele objawów somatycznych – takich jak ból brzucha i głowy czy zespół jelita nadwrażliwego – bierze się z doświadczanego przez nich lęku.

Ustalenie kierunku i celu pracy każdego pacjenta w pierwszej fazie terapii grupowej uważamy za niezbędny warunek jej powodzenia. Próbujemy zrozumieć, jak problemy zgłaszane przez pacjenta mogą zostać przepracowane w sytuacji grupowej. Jeśli pacjent czuje się na to gotowy, może też pogłębić swoje doświadczenie w indywidualnej pracy z prowadzącym na tle grupy.

Silna struktura grupy i panująca w niej presja dają dobre warunki do pracy nad sobą. Nie pozwalamy uczestnikom na rozproszenie uwagi ani trwanie w iluzji, że wyciągną korzyści z terapii, nie wkładając w nią żadnego wysiłku. Po jej zakończeniu pacjenci są zmobilizowani do obrony własnej autonomii, lepiej rozumieją swoje działania i wiedzą, w jakim kierunku ma zmierzać ich praca nad sobą.

Wymogi

Aby wziąć udział w grupie, konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • udział w Grupie Otwarcia® lub Grupie zaawansowanej;
  • ukończenie psychoterapii indywidualnej bądź grupowej prowadzonej przez psychoterapeutę posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (jeśli osoba zainteresowana udziałem w grupie jest aktualnie w terapii, zgodę na udział w wyjeździe musi wyrazić jej psychoterapeuta);
  • odbycie dwóch konsultacji z osobą wskazaną przez Laboratorium Psychoedukacji.

Opłaty

1690 zł + opłata za pobyt w ośrodku