Psychoterapia długoterminowa to praca nastawiona na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie siebie (swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach i wobec różnych ludzi, a także wobec siebie samego) umożliwiająca dokonywanie głębokich zmian w życiu. Nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia. Może trwać nawet do kilku lat.

Jeśli po odbyciu konsultacji pacjent postanowi rozpocząć terapię, jego nazwisko trafia na listę osób oczekujących. Biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe pacjenta i charakter zgłaszanego problemu, staramy się zaproponować odpowiedniego psychoterapeutę. Gdy pojawi się wolne miejsce, kontaktujemy się z pacjentem, aby go o tym powiadomić. Informujemy też o dniu, godzinie, miejscu spotkań oraz cenie pojedynczej sesji.