Informacje o warsztacie Świadomość ciała

Warsztat Świadomość ciała to propozycja dla osób, które chciałyby lepiej zrozumieć swoje ciało. Poprzez ćwiczenia w grupie, w parach, a także indywidualne, uczestnicy warsztatu doświadczają otwarć i zahamowań na granicy pomiędzy spontaniczną ekspresją impulsów emocjonalnych i somatycznych a tym, co systematycznie tłumi tę ekspresję w naszym życiu.

Ćwiczenia te mają zarówno charakter zabawy, jak i pogłębionej obserwacji. Dużo czasu poświęcamy rozmowom, których celem jest świadome uporządkowanie tego, co się podczas tych ćwiczeń dzieje. Większość ludzi zna złożone lub proste schematy tłumienia impulsów życiowych, które zostały nam narzucone. Często bywa, dyskretnie zakorzeniły się w naszym życiu na przestrzeni lat. Schematy te mogą wiązać się z naszymi lękami lub stłumionym gniewem. Mogą one przejawiać się dolegliwościami somatycznymi bądź chronicznym napięciem mięśni. Często utrudniają nam również czerpanie radości z życia i hamują otwartość w relacji ze sobą i z innymi.

Subtelna równowaga między atencją i bezpieczeństwem a pogłębioną eksploracją psychicznych i somatycznych schematów, jest bezwzględnie respektowana. Celem naszej pracy jest także poszukiwanie środków, dzięki którym uczestnicy warsztatów będą mogli w swoim życiu codziennym zrobić użytek z tego, czego dowiedzieli się o sobie w ich trakcie

Dla kogo warsztat Świadomość ciała

Warsztat skierowany jest do osób, które chciałby lepiej zrozumieć towarzyszące im reakcje pochodzące z ciała oraz nadać znaczenie tym reakcjom. Do udziału zachęcamy wszystkie osoby, które chciałyby mieć lepszą relację z własnym ciałem. Udział w warsztacie pozwala na lepsze rozumienie siebie i trudności emocjonalnych, które doświadczane są poprzez reakcje w ciele.

Warsztat stanowi wprowadzenie do Psychoterapii somatycznej.

Organizacja

Warsztat trwa 2 dni. Zajęcia pierwszego dnia odbywają się w godzinach 9:00-18:00 z godzinną przerwą obiadową. Drugi dzień warsztatu odbywa się w godzinach 9:00-13:00.

Opłata za udział w warsztacie to 850 zł.