Dla kogo

Grupa przeznaczona jest dla osób, które chcą zrozumieć, jak dawne relacje z rodzicami, rodzeństwem i innymi ważnymi w dzieciństwie osobami oddziałują na ich życie, uwolnić się od wpływu bolesnych doświadczeń, zaniedbań i urazów z przeszłości, odzyskać wpływ, rozwijać twórczy potencjał i czerpać więcej radości z życia i związków z bliskimi.

Wymogi

Aby wziąć udział w grupie, konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • udział w Grupie Otwarcia® lub Grupie zaawansowanej;
  • ukończenie psychoterapii indywidualnej bądź grupowej prowadzonej przez psychoterapeutę posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (jeśli osoba zainteresowana udziałem w grupie jest aktualnie w terapii, zgodę na udział w wyjeździe musi wyrazić jej psychoterapeuta);
  • odbycie dwóch konsultacji z osobą wskazaną przez Laboratorium Psychoedukacji.

Opłaty

1490 złotych + opłata za pobyt w ośrodku.

Informacje nt. kosztów zakwaterowania i wyżywienia w poszczególnych ośrodkach znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.lps.pl/psychoterapia-indywiudalna-grupowa-par-rozwoj/grupa-otwarcia/osrodki/

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza zapisów.