Zapraszamy do udziału w czwartej edycja Letniej Szkoły Psychoterapii. Tegoroczna szkoła skupiać się będzie wokół pojęć odgrywających fundamentalną rolę w analizie relacji: bliskości i dystansowi. Inicjując debatę odwołującą się do naszych doświadczeń psychoterapeutycznych, chcielibyśmy spróbować odpowiedzieć na następujące pytania: jakie formy mogą przybierać bliskość i dystans w relacjach międzyludzkich – zarówno w epoce izolacji wymuszonej pandemią, jak i po jej ustąpieniu? Kiedy bliskość staje się szkodliwa, a dystans pożądany? Czy bliskość da się zredukować do braku fizycznego dystansu, a dystans do braku fizycznej bliskości? Jakiego rodzaju strategie psychoterapeutyczne sprzyjają odbudowie bliskości nadwerężonej pod wpływem urazów więzi? Jak rozpoznać, czy dystans w relacji ma źródła wewnątrzpsychiczne, czy interpersonalne? Jak adaptować swój styl pracy w zależności od charakteru problemów z budowaniem bliskości? To tylko niektóre z kwestii, które będziemy chcieli poruszyć w gronie psychoterapeutów reprezentujących nurty takie, jak ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna), EFT (Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach) czy Mindfulness. Istotny w tej debacie będzie również głos psychiatrów oraz specjalistów w zakresie pracy z ciałem, których także zaprosiliśmy do udziału w Letniej Szkole Psychoterapii.