Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). Absolwentka Studium Psychoterapii oraz Szkoły Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła pierwszy i drugi stopień szkolenia z zakresu Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (Mentalization Based Treatment). Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobyła odbywając staże kliniczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Należy do Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym.