Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Posiada certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP – European Association for Psychotherapy). Ukończyła Studium Psychoterapii, Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz pierwszy stopień szkolenia z Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym. Jest członkinią Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Mężatka, ma dwie córki.