Absolwentka Wydziału Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. W Laboratorium Psychoedukacji ukończyła Studium Psychoterapii, Studium Psychoterapii Grupowej oraz Studium Psychoterapii Par. Ukończyła rówież szkolenie z zakresu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych prowadzone w Krakowie.

Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członek Zarządku Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W Laboratorium Psychoedukacji prowadzi psychodynamiczną psychoterapię osób dorosłych oraz par. Mężatka, ma syna i córkę.