Obecnie w trakcie ostatniego roku szkolenia w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji. Studentka Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia. Absolwentka Podyplomowych Studiów „Szkolenie w Psychoterapii. Praktyka Psychoterapeutyczna pod Superwizją” na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Akademickim Ośrodku Psychoterapii w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Specjalistycznej Poradni Psychologicznej Pracownia Dialogu. Odbyła staże kliniczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Zamkniętym Całodobowym Diagnostyczno-Terapeutycznym Oddziale Zaburzeń Afektywnych Lękowych oraz Zaburzeń Snu oraz w Przychodni Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Pracuje w nurcie psychodynamicznym indywidualnie z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi, pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.