Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA. Doktor habilitowana nauk społecznych, badaczka organizacji, pracuje naukowo i dydaktycznie na Wydziale Zarządzania UW. Obecnie w trakcie ostatniego roku szkolenia w Studium Psychoterapii oraz w Szkole Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Terapeutyczno-Diagnostycznym F2 (staż kliniczny), w Akademickim Ośrodku Psychoterapii w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW, w Ośrodku Zdrowia i Problemów Rodzinnych Synapsis oraz w Poradni Psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.