Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Psychoterapii indywidualnej i grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz Core Training, szkolenie z Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej (ISTDP – Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy). Certyfikowana superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym. Jest mężatką, ma dwoje dzieci.