Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, psychiatra. Doświadczenie zawodowe zdobywała w klinikach psychiatrycznych Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie i zespole leczenia środowiskowego w Centrum Medycznego „Przyjaźń”. Obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie, gdzie pełni funkcję ordynatora Oddziału Kobiecego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychoz w Katowicach oraz szkolenie z zakresu wsparcia osób w kryzysie psychicznym w podejściu Otwartego Dialogu. W swojej praktyce zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób psychicznych i innych zaburzeń w zakresie zdrowia psychicznego. Uczestniczy także w sesjach rodzinnych. Jest w trakcie specjalizacji w zakresie seksuologii.