Absolwentka psychologii i politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Psychoterapii i Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz pierwszy stopień szkolenia Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment). Doświadczenie kliniczne zdobywała na oddziałach psychiatrycznych m.in. w Szpitalu Bielańskim w Warszawie i w sektorze publicznym francuskiej psychiatrii (l’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement de Paris). Od kilku lat pracuje w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.