Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP). Ukończyła Studium Psychoterapii i Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi zorientowaną psychodynamicznie psychoterapię indywidualną i grupową w wymiarze krótko- i długoterminowym. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z problemem uzależnienia oraz osobami, które doświadczyły skutków uzależnienia w rodzinie. Prowadzi zajęcia na Studium Psychoterapii i w Szkole Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia przy LP. Jest członkinią zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.