Obecnie na ostatnim roku szkolenia w Studium Psychoterapii i Studium Psychoterapii Par w Laboratorium Psychoedukacji.

Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii SGGW w Warszawie. Ukończyła roczne studia podyplomowe psychologi biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. podczas stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jako wolontariusz na oddziale psychiatrycznym w Samodzielnym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, jako stażysta programu SENIOR w NZOZ Ośrodku Zdrowia Psychicznego SYNAPSIS oraz w fundacji NAGLE SAMI, zajmującej się udzielaniem wsparcia dla osób w żałobie. 

Posiada doświadczenie pracy z korporacjami i biznesem. 

Pracuje z osobami dorosłymi , prowadząc psychoterapię indywidualną.