Executive Coach, coach zmiany i doradca kariery. Inspiruje menedżerów i przedsiębiorców – indywidualnie, ale także pracując z zarządami – w potrzebie rozwoju biznesu i przywództwa. Wspiera w obliczu zmian na rynku i w organizacji tak, aby to, co biznesowe uczynić sukcesem osobistym. Pomaga w nazwaniu i rozwinięciu talentów. Jest ekspertem w projektowaniu kariery i budowaniu marki osobistej na rynku pracy – i wewnątrz firm. Od roku 2009 należy do grona trenerów i wykładowców Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu (realizowanych pod egidą SWPS i Laboratorium Psychoedukacji). Członek ICF. Mentor i superwizor coachingu. Stałym motywem, z którym zgłaszają się klienci jest chęć zrozumienia siebie i swojej sytuacji, określenie kierunku swojego rozwoju oraz uruchomienie własnego potencjału. Z wykształcenia socjolog. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Jego dorobek to:

  • Niemal 4000 zrealizowanych sesji coachingowych.
  • Ponad 2500 godzin warsztatów, seminariów, webinariów poświęconych przywództwu, zmianie i karierze.
  • Ponad 5000 godzin ewaluacji kandydatów i rozmów na temat projektowania i rozwoju kariery, budowania marki osobistej oraz poszukiwania pracy.
  • Setki godzin przeprowadzonego treningu coachingowego, wykładów o coachingu oraz superwizji coachingu.