Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Związana z Laboratorium Psychoedukacji od 1996 roku, gdzie ukończyła Studium Psychoterapii. Posiada certyfikat superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, rodzinną i par. Mężatka, ma syna.