Absolwent Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szkolił się w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Laboratorium Psychoedukacji. Certyfikowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapią indywidualną i superwizję psychoterapii w podejściu psychodynamicznym. W latach 2012-2015 był członkiem Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a w latach 2018-2019 członkiem Komisji Odwoławczej do spraw Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.